Назад

Pismo predsedniku Republike Srbije

03.12.2008.


Poštovani gospodine Tadiću,  Predlozi pravosudnih zakona koji su u skupštinskoj proceduri otvaraju sporna pitanja koja daleko prevazilaze interesovanje sudija, jer imaju suštinski značaj za izgradnju Srbije kao pravne države. Ako usvojeni zakoni ne budu u skladu sa Ustavom i ne obezbede pravnu sigurnost i uslove za nezavisno, nepristrasno, stručno, odgovorno, efikasno i predvidivo funkcionisanje sudstva, neće biti ni priliva kapitala, ni novih radnih mesta, ni napretka, ni nade da će svima biti bolje. Konsultativno veće evropskih sudija (CCJE), telo Komiteta ministara Saveta Evrope koje stvara evropske standarde za sudske sisteme država članica, usvojilo je Deklaraciju o Srbiji na nedavno održanoj sednici u Strazburu 12.-14. novembra ove godine, čiji Vam primerak dostavljamo u originalu i u prevodu na srpski jezik. Prema tome nesporno je da je jedno od najvažnijih predloženih zakonskih rešenja – opšti izbor, odnosno reizbor sudija, suprotan evropskim standardima. Pošto je izostao proces javne rasprave o ovim bazičnim zakonima u kome bi se iznašla najbolja primenjiva rešenja, u skladu sa našim Ustavom i evropskim standardima, od oktobra ove godine, kada su nacrti nekih od tih zakona postali dostupni javnosti, Društvo sudija Srbije preduzima aktivnosti kako bi se razmotrila neka od najspornijih pitanja i zaključilo da li se ona mogu rešiti na bolji način od onog predviđenog u predlozima zakona. Radi otklanjanja bitne neustavnosti i podsticanja neophodne javne rasprave o setu sudskih zakona, dana 8. novembra 2008. godine, u organizaciji Društva sudija Srbije, održan je okrugli sto „PRAVOSUDNI ZAKONI“ na kome su učestvovali eminentni stručnjaci – profesori pravnih fakulteta i sudije, kao i predstavnici međunarodnih organizacija i udruženja, čije Vam zaključke u prilogu dostavljamo. Dana 16.11.2008. godine održana je i vanredna Skupština Društva sudija i usvolile zaključke koje Vam takođe dostavljamo u prilogu. Naše aktivnosti u vezi sa ovim nastaviće se i dalje, u pokušaju da se što više proširi krug pravnih stručnjaka koji su zainteresovani za budućnost sudstva po prirodi posla koijm se bave. Istovremeno, nastavili smo u kontakt sa stručnjacima Venecijanske komisije i Konsultativnog veća evropskih sudija, koje smo obavestili o aktuelnim dešavanjima i uspostavili kontakt i sa specijalnim izvestiocem Ukedinjenih nacija za nezavisnost pravosuđa u državama članicama Ujedinjenih nacija. Već u drugoj polovini oktobra ove godine Venecijanska komisija se obratila Vladi Srbije ponudivši joj, ukoliko za to ima interesovanja, brzu analizu zakona koji su izmenjeni u odnosu na verzije koje su Venecijanskoj komisiji bile dostupne početkom godine i da mišljenje o njihovoj usklađenosti sa evropskim standardima. I Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija dostavio je pismo Vladi dana 5. 11.2008. godine, obavestivši i Društvo sudija o tome. Nije sporno da sudstvo treba da se popravi. To se međutim može učiniti samo na ustavni način, jer je to pouzdan temelj pravne države. Društvo sudija Srbije je i spremno i voljno da doprinese iznalaženju primenjivih i optimalnih ustavnih rešenja, u skladu sa evropskim standardima. Saglasno zaključku iz navedene Deklaracije, predložili smo ministarki pravde da uputi pisani poziv Konsultativnom veću evropskih sudija za sastanak na kome će se raspraviti pitanja u njoj naznačena i da se do tada odloži izglasavanje pravosudnih zakona. Shvatajući da je hitnost donošenja pravosudnih zakona motivisana potrebom što bržeg priključenja Evropskoj uniji, pored drugih razloga, uvereni smo da delimo stav da je, istovremeno, i u istom cilju neophodno, i da ti zakoni budu kvalitetni, primenjivi i usaglašeni sa međunarodnim standardima, koji jesu i treba da budu deo naše stvarnosti – i životne i pravne. Na ovaj način bi reforma bi bila izvedena bez potrebe za preispitivanjem ustavnosti pojedinih zakonskih rešenja, na čiju neustavnost, kao i na protivnost međunarodnim standardima su ukazali svi stručnjaci navedeni u ovom pismu, uz široko razumevanje i prihvatanje svih koji rade u pravosudnom sistemu ili su profesionalno povezani sa njim, i sa većom izvesnošću njenog uspeha. Predlažemo da se i Vi lično zauzmete da se postupi na ovakav način jer bi se tako obezbedilo široko razumevanje i prihvatanje reforme, a time i njenu uspešnost. Ukoliko međutim, budu usvojeni upravo ovakvi zakoni, pozivamo Vas da upotrebite svoje ustavno ovlašćenje i ne donesete ukaz o njihovom proglašenju pošto oni sadrže neustavne i odredbe protivne evropskim standardima Takođe predlažemo da odvojite vreme za sastanak sa predstavnicima Društva sudija na kome bi smo pojasnili naše stavove i odgovorili na dodatna pitanja, pošto nam je u zajedničkom interesu da se izgradi dobar i primenjiv sudski sistem, sa nezavisnim, stručnim i odgovornim sudijama.   S poštovanjem, Drgana BoljevićPredsednica Društva sudija SrbijeНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En