Назад

Deklaracija Konsultativnog veća evropskih sudija (CCJE)

03.12.2008.


D E K L A R A C I J A
Konsultativnog veća evropskih sudija (CCJE)

14. novembar 2008. godine

koju je, po ovlašćenju plenarne sednice na sastanku održanom u Strazburu 14.novembra 2008.godine, usvojio njegov Biro, a povodem predloga zakona koji se nalaze u proceduri pred Narodnom skupštinom Republike Srbije i koji predviđaju prestanak sudijske dužnosti sudijama izabranim po ranijim zakonima.

1. Pismom od 24. decembra 2007.godine i od 4. novembra 2008.godine, Društvo sudija Srbije obavestilo je Konsultativno veće evropskih sudija (CCJE) da se, na predlog nadležnog ministarstva, u skupštinskoj proceduri nalazi predlog Zakona o sudijama, koji predviđa:
a) prestanak sudijske dužnosti sa 31. decembrom 2009.godine sudijama koje nisu izabrane u skladu sa tim Zakonom (član 101);
b) ovlašćenje Visokog saveta sudstva da donese odluku o potrebnom broju sudija (član 100);
c) pravo na naknadu plate u trajanju od šest meseci za sudije koje ne budu ponovo izabrane, a koje može biti produženo za još šest meseci za sudije koje u tih šest meseci stiču pravo na penziju.

2. CCJE je raspravljalo o ovim pitanjima na sastancima svog Biroa, održanim u Lisabonu 23. aprila 2008. godine i Tartuu 17. juna 2008. godine, kao i na Devetoj plenarnoj sednici CCJE u Strazburu održanoj od 12. - 14. novembra 2008. godine

Imajući u vidu navedeno, CCJE je:

a) zaključilo da je Evropska komisija za demokratiju putem prava (Venecijanska komisija) u svom Mišljenju o Ustavu Republike Srbije br. 405/2006 i u Mišljenju o nacrtima Zakona o sudijama i Zakona o uređenju sudova Republike Srbije br.464/2007 ukazala „da uopšte nije očigledno da postoji potreba za procesom ponovnog imenovanja (reizbora) svih sudija“, ni u kontekstu izvršene promene Ustava, ni u kontekstu reforme sudskog sistema (videti paragraf 9 Mišljenja ove Komisije br.464/2007)

b) zaključilo da je načelo nepremestivosti sudije i stalnosti sudijske funkcije sve do ispunjenja zakonskih uslova za penziju ili do isteka vremenski ograničenog mandata, tamo gde on postiji „osnovno načelo nezavisnosti sudstva“.

U vezi sa ovim načelom ukazujemo na:

- Mišljenje CCJE br.1 (2001.), koje upućuje i na Osnovna načela nezavisnosti sudstva iz 1985. godine, paragraf 12;

-Preporuku br.R(94)12 Komiteta ministara Saveta Evrope, načelo I (2)(a)(II) i (3) i načelo VI (1) i (2);

-Evropsku povelju o zakonu za sudije iz 1998. godine

-sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava

I Povelja i Preporuka propisuju da prestanak sudijske dužnosti može da usledi samo kao posledica disciplinske sankcije izrečene u propisanom postupku koji će osigurati da se sudijama obezbede sve garantije pravičnog suđenja prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (videti Preporuku br.R(12), načelo VI (2) i (3));

c) zaključilo da, usvajanjem Ustava 30. septembra 2006. godine, proglašenog 8. novembra 2006. i usvajanjem Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava 10. novembra 2006. godine, nije došlo do prekida pravnog i političkog kontinuiteta, te da član 7 navedenog Ustavnog zakona, koji propisuje da će se prvi izbor sudija Vrhovnog kasacionog suda izvršiti najkasnije u roku od 90 dana od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva, a izbor ostalih sudija u roku od jedne godine, treba tumačiti u skladu sa načelom nepremestivosti i stalnosti sudijske funkcije (garantovanim kako prethodnim, tako i sadašnjim Ustavom Republike Srbije);

d) izrazilo zabrinutost da predlog Zakona o sudijama koji je u postupku pred Narodnom skupštinom Republike Srbije i koji jasno utvrđuje prestanak sudijske dužnosti sudijama koje već imaju stalnost funkcije, ugrožava nezavisnost sudstva.


Polazeći od navedenog, Plenarna sednica :

a) zahteva od predstavnika Srbije pri CCJE da o ovoj deklaraciji obavesti Visoki savet pravosuđa Republike Srbije, koji treba da bude garant nezavisnosti sudstva u toj zemlji, kao i Društvo sudija Srbije;

b) zahteva od predstavnika Srbije pri CCJE da, u dogovoru sa Biroom CCJE i Sekretarijatom Saveta Evrope, preduzme sve potrebne mere da se, na zahtev nadležnih srpskih vlasti, organizuje sastanak na kojem će se ova pitanja detaljnije raspraviti.Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En