Назад

Pismo g. Oliju Renu, komesaru za proširenje Evropske Unije

18.12.2008.


 Poštovani gospodine Ren,

Shvatajući da je hitnost donošenja pravosudnih zakona u Srbiji motivisana potrebom što bržeg priključenja Evropskoj uniji, pored drugih razloga, uvereni smo da delimo stav da je, istovremeno i u istom cilju, neophodno i da ti zakoni budu kvalitetni, primenjivi i usaglašeni sa međunarodnim standardima, koji jesu i treba da budu deo stvarnosti Srbije – i životne i pravne.

Predlozi pravosudnih zakona koji su u skupštinskoj proceduri otvaraju sporna pitanja koja daleko prevazilaze interesovanje sudija, jer imaju suštinski značaj za izgradnju Srbije kao pravne države. Reč je o neustavnim prelaznim odredbama Zakona o sudijama kojima se sudijama prekida stalna sudijska funkcija bez ustavnog osnova, kao i prelaznim odredbama Zakona o visokom savetu sudstva, kojima se omogućava značajan politički uticaj na izbor prvog saziva Visokog saveta sudstva.

Konsultativno veće evropskih sudija (CCJE) usvojilo je Deklaraciju o Srbiji 14. novembra ove godine, čiji Vam primerak dostavljamo. Iz deklaracije je jasno da je jedno od najvažnijih predloženih zakonskih rešenja – opšti izbor, odnosno reizbor sudija, suprotan evropskim standardima.

Saglasno zaključku iz navedene Deklaracije, predložili smo ministarki pravde da uputi pisani poziv Konsultativnom veću evropskih sudija za sastanak na kome će se raspraviti pitanja u njoj naznačena i da se do tada odloži izglasavanje pravosudnih zakona.
Osim sa CCJE, Društvo sudija Srbije stupilo je u kontakt sa stručnjacima Venecijanske komisije i sa specijalnim izvestiocem Ujedinjenih nacija za nezavisnost pravosuđa u državama članicama Ujedinjenih nacija.

Već u drugoj polovini oktobra ove godine Venecijanska komisija se obratila Vladi Srbije ponudivši joj da da mišljenje o usaglašenosti konačnih verzija zakona sa evropskim standardima. Koliko nam je poѕnato, takav zahtev Venecijanskoj komisiji još uvek nije upućen. Inače, finalne verzije zakona izmenjene su u odnosu na njihove prethodne verzije dostupne Venecijanskoj komisiji početkom ove godine.

I Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija dostavio je pismo Vladi dana 5. 11.2008. godine, obavestivši i Društvo sudija o tome.

Radi otklanjanja bitne neustavnosti i podsticanja neophodne javne rasprave koja je pre toga izostala, dana 8. novembra 2008. godine, u organizaciji Društva sudija Srbije, održan je okrugli sto „PRAVOSUDNI ZAKONI“ na kome su učestvovali eminentni stručnjaci – profesori pravnih fakulteta i sudije, kao i predstavnici međunarodnih organizacija i udruženja, čije Vam zaključke u prilogu dostavljamo. Dana 16.11.2008. godine održana je i vanredna Skupština Društva sudija Srbije i usvojila zaključke, koje Vam takođe dostavljamo u prilogu.

Naše aktivnosti u vezi sa ovim nastaviće se i dalje, u pokušaju da se što više proširi krug pravnih stručnjaka koji su zainteresovani za budućnost sudstva po prirodi posla kojim se bave. Jedan od prvih koraka koje ćemo preduzeti biće iniciranje postupka pred Ustavnim sudom radi ocene ustavnosti odredaba o opštem izboru (reizboru) svih sudija, ukoliko ovakvi zakoni budu usvojeni u Skupštini.

Društvo sudija Srbije je, međutim, uvereno da bi reforma mogla da bude izvedena bez neustavnih rešenja, u skladu sa evropskim standardima, uz široko razumevanje i prihvatanje svih koji rade u pravosudnom sistemu i sa većom izvesnošću njenog uspeha. U tom cilju obratili smo se pismom i predsedniku Republike, gospodinu Borisu Tadiću, predlažući da se on svojim ličnim autoritetom založi da ovakvi zakoni ne budu usvojeni, a ukoliko budu, da upotrebi svoje ustavno vlašćenje i ne donese ukaz o njihovom proglašenju.

Ako usvojeni zakoni ne budu u skladu sa Ustavom i evropskim standardima i ne obezbede pravnu sigurnost i uslove za nezavisno, nepristrasno, stručno, odgovorno, efikasno i predvidivo funkcionisanje sudstva neće biti ni napretka, ni stabilnosti.

Nije sporno da sudstvo treba da se popravi. To se međutim može učiniti samo na ustavni način, u skladu sa evropskim princima i vrednostima koji su sastavni deo ustavnog sistema Srbije, jer je samo to pouzdan temelj pravne države. Inače, koji bi to viši cilj opravdavao nepoštovanje Ustava, evropskih standarda u pridruživanju Evropi? Društvo sudija Srbije je i spremno i voljno da doprinese iznalaženju primenjivih i optimalnih ustavnih rešenja, u skladu sa evropskim standardima.

Iako smo obavesteni da postoji potpuna saglasnost Evropske Unije za ovakve mere, smatrali smo da je korisno da vas detaljnije obavestrimo o svim desavanjima u vezi sa njima. Slobodni smo da Vam predložimo da obratite posebnu pažnju na ovo pismo i da razmotrite navedeni problem, pošto ima još malo vremena za njegovo otklanjanje i za usklađivanje zakonskih rešenja sa Ustavom i evropskim standardima.S poštovanjem,

Dragana Boljević
predsednica Društva sudija SrbijeНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En