Назад

Pismo sudije Lidije Đukić, predsednice Upravnog odbora Društva sudija Srbije

10.09.2009.


Poštovana g.đo Malović,od svog nastanka 1997. godine, za vreme i uprkos tadašnjem režimu, Društvo sudija Srbije se neprestano zalagalo za uspostavljanje nezavisnog, samostalnog, nepristrasnog, stručnog, efikasnog i odgovornog sudstva.Potpuno svesno činjenice da je za ostvarenje ovih ciljeva neophodna reforma pravosudnog sistema, Društvo sudija je iniciralo i obezbedilo sredstva za osnivanje centra za obuku sudija. Istovremeno, Društvo sudija Srbije podstaklo je i interesovanje i naišlo na razumevanje tadašnje Vlade Srbije za postojanje takvog centra iza njegov stalan i materijalno osiguran rad.Pravosudni centar za obuku i stručno usavršavanje (Pravosudni centar) osnovan je krajem 2001. godine, zaključenjem ugovora između Republike Srbije i Društva sudija Srbije, kojim su utvrđena osnivačka prava ugovornih strana u podjednakim udelima.Ovih dana čuli smo iz medija da se u septembru planira usvajanje Zakona o pravosudnoj akademiji. Osnivanje Pravosudne akademije Društvo sudija pozdravlja smatrajući je ostvarenjem jednog od svojih važnih ciljeva.Razlozi za donošenje Zakona pozivaju se na Strategiju reforme pravosuđa koja predviđa da se Pravosudni centar transformiše u instituciju za obuku u pravosuđu i ukazuju da se transformacijom postojećeg Pravosudnog centra, čiji su osnivači Vlada Republike Srbije i Društvo sudija Srbije, u Pravosudnu akademiju uspostavlja važan objektivni kriterijum prilikom izbora i napredovanja sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, ali i zaposlenih u pravosuđu.Međutim, zvanična verzija zakona, pre usvajanja na vladi i puštanja u skupštinsku proceduru, koja se znatno i suštinski razlikuje od prethodnih radnih verzija, nikada nije bila dostavljena Društvu sudija, osnivaču i „vlasniku“ 1/2 Pravosudnog centra. Ona, šta više, nije bila dostavljena ni članovima radne grupe koji su radili na izradi zakona, niti one radne grupe čiji je zadatak bio da se postara da zakon bude usklađen sa međunarodim standardima.Pojedine odredbe, suprotno međunarodnim standardima posebno Miljšenju broj 4 Konsultativnog veća evropskih sudija (paragrafi 9 do 22, a posebno 13 i 14) , ne garantuju ne samo barem polovinu članova iz reda sudija, već ni sastav Upravnog odbora u kome bi bilo obezbeđeno bilo kakvo učešće sudija i tužilaca u osmišljavanju programa obuke i upravljanju Akademijom i lišavaju Društvo sudija kao jednog od osnivača bilo kakvih prava i uticaja na rad Akademije.Uvereni da saradnja Društva sudija i Ministarstva pravde može samo da bude u interesu sprovođenja reforme pravosuđa, obraćamo Vam se sa predlogom za sastanak u što kraćem roku na kome bi predstavnici Društva sudija izložili razloge da se neke odredbe zakona amandmanski izmene jer bi se time zakon poboljšao na dobrobit ne samo pravosuđa, već svih građana Srbije. Lidija Đukić,predsednik Upravng odbora Društva sudija SrbijeНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En