Назад

Višak zatečenih sudija

29.09.2009.


Danas - 2009-09-29Postustavni opšti izbor sudija treba da bude obavljen najkasnije do 1. decembra ove godine. Visokom savetu sudstva pristiglo je 5.050 prijava. Podnosioci su zatečene sudije (u većem broju) i lica kojima će ovo biti prvi izbor (u manjem broju).Nas, ovoga puta, zanimaju samo zatečene sudije, sudije koje su dobile mandat po ranijim zakonima.Za razliku od prethodnog ustava, po kome je sve sudije birala Narodna skupština poveravajući im odmah stalni mandat, važeći ustav, u članu 147. predviđa da sudijama koji se biraju prvi put mandat od tri godine poverava Narodna skupština, a sudijama koji se, po isteku trogodišnjeg mandata, biraju do kraja radnog veka - Visoki savet sudstva.Zatečene sudije u opštem izboru (koji je za njih reizbor), imaju poseban položaj. Po članu 100. stav 3. Zakona o sudijama, kao njihov prvi izbor uzima se izbor na dužnost sudije u skladu sa ranije važećim zakonima. Po članu 13. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostupnosti za izbor sudija predsednika sudova (koju je 2. jula 2009. godine doneo Visoki savet sudstva), za njih važi oboriva pretpostavka da ispunjavaju kriterijume i merila opšteg izbora za sud iste vrste, odnosno istog stepena. Zbog ovakvog položaja, zatečenim sudijama Visoki savet sudstva odmah poverava stalni mandat, ukoliko pomenuta pretpostavka ne bude oborena.Srbija sada ima 2.400 sudija. Po odluci o broju sudija u sudovima (koju je Visoki savet sudstva doneo 1. juna 2009. godine), Srbija će od 1. januara 2010. godine imati 1.838 sudija (ne računajući prekršajne sudije, koji će tek tada postati nosioci sudske vlasti), što je za 562 manje od sadašnjeg broja.Procenjuje se da pretpostavka ispunjenosti kriterijuma i merila za ponovni izbor zatečenih sudija može da bude oborena najviše za 10 odsto od sadašnjeg broja sudija. Ako tako bude, najmanje 320 stručnih, osposobljenih i dostojnih sudija biće u problemu, jer zbog smanjenja broja sudijskih mesta neće moći da nastavi karijeru. Postaće - višak.Pravosudna vlast se već sada mora suočiti sa ovim problemom, da bi ga blagovremeno rešila.Kruže priče da će teret viška poneti sudije kojima je ostalo manje od tri godine do navršavanja radnog veka. Sudska funkcija može prestati samo onom zatečenom sudiji koji ne očuva pretpostavku ispunjenosti izbornih kriterijuma i merila, shodno članu 61. i članu 52. stav 3, u vezi sa članom 100. stav 3. (prva rečenica) Zakona o sudijama, jer se ima uzeti da im je prvi izbor bio neuspešan. Ali, zatečenom sudiji koji tu pretpostavku očuva - ne može. Njemu se mora poveriti stalni mandat, shodno članu 52. stav 2. u vezi sa članom 100. stav 3. (prva rečenica) Zakona o sudijama. Ako mora, valjalo bi da Visoki savet sudstva izmeni Odluku o broju sudija u sudovima i broj sudijskih mesta poveća za onoliko koliko će biti manji od broja zatečenih sudija koji ispunjavaju izborne kriterijume i merila.A šta bi zadržane sudije radile?Po jednoj opciji, sudile bi u predmetima iz celokupnog korpusa nadležnosti, kao i sve druge sudije, u skladu sa godišnjim rasporedom poslova.Po drugoj opciji, rešavali bi samo „stare predmete“, kojih ima nedopustivo mnogo (izgleda više od statističkog broja), uz ispitivanje mogućnosti ostvarivanja uvećane plate.Preferiram drugu opciju, jer bi omogućila da se ostale sudije posvete predmetima tekućeg priliva, koji će, zbog izmena procesnih zakona, morati da se rešavaju brže i efikasnije nego do sada. Pošto bi ove sudije bile rasterećene „starih predmeta“, našle bi se u situaciji podjednakih radnih izazova, što bi omogućilo pouzdanije vrednovanje rezultata njihovog rada, u smislu člana 32. stav 4. Zakona o sudijama. Zadržane sudije bi, svojim znanjem i iskustvom, mogle unaprediti i kvalitet edukacije nosilaca sudske funkcije. Koristili bi i u obavljanju poslova sudske uprave.U obe opcije, broj uvećanih sudijskih mesta smanjivao bi se postepeno, u dinamici navršavanja redovnog ili produženog radnog veka svakog zadržanog sudije, posebno.Zadržavanje viška zatečenih sudija: 1) obezbeđuje dostojanstveno okončanje svake validne sudijske karijere i 2) ubrzava ažuriranje sudova bez većih budžetskih izdataka, s obzirom na to da sudijama po prestanku funkcije i bez rada pripada naknada plate u trajanju od šest, odnosno dvanaest meseci, u smislu člana 101. st. 2. i 3. Zakona o sudijama.Ova dva razloga dovoljna su da se problem viška zatečenih sudija reši na izložen način. Videćemo da li će tako i biti.Autor: Prof. dr Zoran Ivošević, redovni profesor Pravnog fakulteta
Univerziteta UnionНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En