Назад

Izveštaj Evropske Komisije za 2009. godinu

09.11.2009.


Beta - 2009-10-15Evropska komisija ocenjuje da je Srbija umereno napredovala u oblasti reforme pravosuđa i ukazuje da ishitrena primena tih reformi predstavlja rizik po nezavisnost i efikasnost pravosuđa."Srbija je umereno napredovala u oblasti reforme pravosuđa. Postoji napredak po pitanju usvajanja novog zakonskog okvira i koraka za njegovu primenu. Ipak, reforma koja je u toku i njena donekle ishitrena primena predstavljaju veliki rizik po nezavisnost, kredibilitet i efikasnost pravosuđa", ocenjuje se u delu godišnjeg izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na Srbiju.Evropska komisija u izveštaju podseća da je Srbija usvojila reformu pravosuđa koja uključuje formiranje Visokog saveta pravosuđa i Državnog veća tužilaca, kao i uspostavljanje novog sistema sudova koji će stupiti na snagu u januaru 2010.Činjenica da će sudije imati veći broj mesta u tom Savetu treba da obezbedi da oni budu na adekvatniji način predstavljeni i da se smanji politički uticaj kojem je sada Savet izložen, ocenjuje Evropska komisija u izveštaju i dodaje da će reformama biti ojačana autonomija tužilaca pošto će biti produžen mandat zamenicima tužilaca.Komisija, međutim, ukazuje na nedostatke novog seta pravosudnih zakona, a kao primer navodi da je dosadašnji Visoki savet pravosuđa imenovao novi Savet čime je ostavljen prostor za politički uticaj što izaziva posebnu brigu jer će taj Savet biti u potpunosti zadužen za predstojeći reizbor sudija.U izveštaju se ukazuje i da kriterijumi za reizbor sudija i tužilaca nisu u potpunosti usklađeni sa preporukama Venecijanske komisije, ostavljen je prostor za politički uticaj, a ozbiljnu zabrinutost predstavlja kratak rok za reizbor kao i mogućnost za sprovođenje objektivne procedure zbog čega postoji rizik od dugoročne politizacije pravosuđa.Zabrinutost ostaje kad je reč o autonomiji tužilaca jer je i pored izvesnog poboljšanja novim zakonima, procedura izbora državnih tužilaca i njihovih zamenika pod uticajem parlamenta.Ustavni sud i dalje radi sa ograničenim brojem sudija, a, kako ukazuje Evropska komisija, postoji veoma važna potreba za racionalizacijom procedura i poboljšanjem sistema rada sudova.Napredak u procesuiranju ratnih zločina pred domaćim sudovima je spor, a stupanje na snagu Zakonika o krivičnom postupku po drugi put je odloženo za kraj 2010.Kad je reč o korpuciji, Evropska komisija ukazuje na slabu efikasnost policije i pravosuđa, na sporo uspostavljanje Agencije za borbu protiv korupcije i na neophodnost daljeg poboljšavanja relevantnih zakona.Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En