Назад

Pismo predsednici Skupštine RS, gđi Slavici Đukić Dejanović

10.11.2009.


„Iako opšti izbor i reizbor svih sudija, koji je u toku, treba da bude okončan do kraja ovog meseca, Visoki savet sudstva, konstituisan u nepotpunom sastavu početkom aprila ove godine, u takvom sastavu radi i dalje. Nedavni izbor člana iz reda advokata ovo nije otklonio, pošto član iz reda profesora još uvek nije izabran.Zajednička sednica dekana svih pravnih fakulteta u Srbiji, saglasno članu 20 i 37 Zakona o Visokom savetu sudstva, jednoglasno je predložila prof.dr. Zorana Tomića kao kandidata za člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnih fakulteta. Iako je prosleđen Narodnoj skupštini RS dana 28.9.2009. godine, blagovremeno, pre jesenjeg skupštinskog zasedanja, ovaj predlog još uvek nije stavljen na skupštinski dnevni red.Uvereni smo da ste svesni ogromnog značaja funkcije Visokog saveta sudstva kao vrhunskog sudskog rukovodnog tela. Zbog takvog njegovog značaja, Ustav ga definiše kao nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Jasno je da Ustav reguliše samo institute koje smatra najvažnijim za dobro funkcionisanje države Srbije, zasnovane na vladavini prava i socijalnoj pravdi, načelima građanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima (član 1. Ustava).Smatrajući ga suštinski važnim za funkcionisanje Srbije, Ustav određuje ne samo broj članova Saveta (11), već i detaljno određuje njegov sastav, propisujući društvene strukture čiji će predstavnici, svaki iz te posebne društvene vizure, učestvovati u radu i odlučivanju Saveta. Osim predsednika Vrhovnog kasacionog suda, ministra nadležnog za pravosuđe i predsednika nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članova po položaju, Visoki savet sudstva ima još osam izbornih članova. Izborne članove - šest sudija i dvoje uglednih i istaknutih pravnika sa najmanje 15 godina iskustva u struci, od kojih je jedan advokat, a drugi profesor pravnog fakulteta, bira Narodna skupština, u skladu sa odredbama članova 20 i 38 stav 1 Zakona o Visokom savetu sudstva.Imajući u vidu značaj Visokog saveta sudstva, pitanje obezbeđenja njegovog rada u ustavnom, punom, sastavu daleko prevazilazi „kadrovsko popunjavanje“ nekog državnog organa i suštinski je važno za legalan i legitiman rad Saveta. Ovo tim pre što je teško zamislivo da bi jedinstveni ponovljeni predlog svih pravnih fakulteta u Srbiji mogao da bude sporan i da bi ova tačka dnevnog reda mogla da dovede do odugovlačenja rada Skupštine po ostalim pitanjima.Zato Vas pozivamo, kao predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije, da ispunite svoju obavezu i bez odlaganja stavite na dnevni red izbor preostalog člana Visokog saveta sudstva, obezbeđujući tako uslove za delovanje Saveta u skladu sa Ustavom i Zakonom.“Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En