Назад

Poziv za treću vanrednu Skupštinu Društva sudija Srbije

22.12.2009.


 D R U Š T V O S U D I J A S R B I J EP O Z I V AS V E S U D I J E  S R B I J E nezavisno od toga da li su članovi i da li su izabrani, da dođu i učestvuju u diskusiji i javno se izjasne o ovim i drugim važnim pitanjima, na T R E Ć O J  V A N R E D N O J  S K U P Š T I N IDRUŠTVA SUDIJA SRBIJE u amfitetatru broj V Pravnog fakulteta u Beogradu u subotu, 26. decembra 2009. godine, sa početkom u 11 časova sa sledećim dnevnim redom: 1. (ne)izbor sudija – pravni i etički koraci2. Razno    Upravni odbor Društva sudija SrbijeНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En