Назад

Zahtev VSS po Zakonu o dostupnosti informacijama od javnog značaja - 29. 12. 2009. godine

29.12.2009.


 1. Dostavite spisak sudija - kandidata:- koji nisu izabrani, sa označenjem suda u kome ti kandidati obavljaju sudijsku funkciju i sa podacima o sudovima za koje su konkurisali- za koje je oborena pretpostavka ispunjenosti kriterijuma i merila, u skladu sa članom 13 Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova2. Dostavite podatke i dokaze:- Da li je Visoki savet sudstva doneo odluku da se u postupku izbora neki podaci proglase tajnim. Ukoliko jeste, tražimo da nam dostavite odluku o tome.- Da li su članovi Visokog saveta sudstva i zaposleni u tom telu potpisivali izjave o tome koje će podatke čuvati kao tajnu. Ukoliko jesu, tražimo da nam dostavite kopije tih izjava- Da li je Visoki savet sudstva zatražio i pribavio mišljenja sednica svih sudija suda iz koga potiču kandidati – dosadašnje sudije sa stalnom sudijskom funkcijom koji su konkurisali za izbor, u skladu sa članom 49 stav 2 Zakona o sudijama. Ukoliko jeste, tražimo da nam dostavite kopije svih dobijenih mišljenja- Da li je Visoki savet sudstva omogućio sudijama – kandidatima da se izjasne o okolnostima na osnovu kojih je dovedena u sumnju pretpostavka da ispunjavaju kriterijume i merila, u smislu člana 13 Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova- Da li je Visoki savet sudstva omogućio sudijama – kandidatima da se izjasne o dokazima na osnovu kojih je zaključio da ne ispunjavaju kriterijume stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti, u skladu sa članom 14 Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova- Koji su podaci korišćeni prilikom izbora sudija i koji su bili izvori tih podataka, a posebno da li su bili korišćeni podaci MUP i BIA- Da li su spiskovi kandidata bili dostavljani drugim organima ili pojedincima na mišljenje- Na koji je način i na osnovu koje odluke su bodovani kriterijumi i merila za procenu ispunjenosti kriterijuma stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti i da li je taj način primenjen pri oceni rada svakog kandidata- Rang listu svih prijavljenih kandidata za svaki od sudova- Da li je prilikom izbora sudija uzimao u obzir njihov supružnički odnos sa advokatima i zbog čega- Da li je Visoki savet sudstva i kada dostavio obrazložene odluke o izboru sudija svim izabranim sudijama, u skladu sa članom 52 stav 4 Zakona o sudijama- Da li je Visoki savet sudstva dostavio Narodnoj Skupšrini RS obrazložene predloge o izboru sudija koji se prvi put biraju, u skladu sa članom 50 stav 5 Zakona o sudijama- Sve zapisnike sa svih sednica Visokog saveta sudstva- Da li su se članovi Visokog saveta sudstva izuzimali iz postupka izbora sudija i predlaganja za sudiju kandidata za sudove u kojima su konkurisali njihovi srodnici, supružnici ili ostali kandidati sa kojima je postojao odnos koji bi mogao da dovede u sumnju nepristrasnost člana Visokog saveta sudstva- Da li je, na koji način i na osnovu čega Visoki savet sudstva odlučivao o broju sudija koje će on birati na stalnu funkciju u odnosu na broj sudija koji se prvi put biraju u Skupštini RS3. Društvo sudija Srbije poziva Visoki savet sudstva:- da svakom neizabranom sudiji dostavi odluku sa konkretnim razlozima zbog kojih nije izabran, detaljnim obrazloženjem i dokazima kojima potkrepljuje svoj zaključak, kao i sa uputstvom o pravnom leku- poziva Visoki savet sudstva da preispita odluku o potrebnom broju sudija ili da javno obrazloži razloge zbog kojih je za preko 25% smanjio broj sudija Dragana Boljevićpredsednica Društva sudija SrbijeНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En