Назад

Pritužba Ombudsmanu

20.01.2010.


Poštovani G-dine Jankoviću,Nakon više obraćanja neizabranih sudija i njihovih srodnika i posle nekoliko telefonskih razgovora obavljenih danas sa zaposlenima u Višem sudu u Beogradu, Apelacionom sudu u Beogradu, zaposlenima u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva (Mira Pavlović, Nela Kuburović) i predsednicom Visokog saveta sudstva, G-đom Natom Mesarović, predstavnici Društva sudija Srbije uočili su krupnu nepravilnost u postupanju državnih organa u vezi sa zdravstvenim osiguranjem njihovih zaposlenih.Ovaj zaključak potkrepljuju dva slučaja – slučaj neizabrane sudije Okružnog suda u Beogradu i slučaj radnika obezbeđenja ranije zaposlenog u Okružnom sudu u Beogradu, a sada raspoređenog u Viši sud u Beogradu. Iako su dobili markice za zdravstveno osiguranje zaključno sa 30.junom 2010. godine, nakon što im je oboma ukazana medicinska intervencija, posle 1.1.2010. godine, oboma im je saopšteno da nisu zdravstveno osigurani. Dakle, i neizabrani sudija kome je sudijska funkcija prestala 1.1.2010. godine ali je ostvario pravo na naknadu plate u sledećih šest meseci, na osnovu člana 101 stav 3 Zakona o sudijama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 116/08i 58/2009) i radnik obezbeđenja i sada raspoređen i zaposlen u sudu – državnom organu Republike Srbije.Naime, Visoki savet sudstva doneo je dana 16. decembra 2009. Odluku o izboru sudija na stalnu funkciju u sudovima opšte i posebne nadležnosti (objavljenu u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 106/09 od 17.12.2009. godine). Suprotno odredbama člana 148 stav 2 i 3 Ustava kojima je propisano da Visoki savet sudstva donosi odluku o prestanku sudijske funkcije protiv koje sudija ima pravo žalbe Ustavnom sudu i da se postupak, osnovi i razlozi za prestanak sudijske funkcije, kao i razlozi za razrešenje od dužnosti predsednika suda, uređuju zakonom, niti je Zakon o sudijama uredio postupak, osnove i razloge za prestanak sudijske funkcije sudijama u reizboru, niti je Visoki savet sudstva doneo i dostavio sudijama odluku o prestanku sudijske funkcije. A nedostavljanjem odluke o prestanku sudijske funkcije sudija je onemogućen da se prijavi Nacionalnoj službi za zapošljavanje i da ostvaruje prava iz radnog odnosa, u smislu odredbe člana 11 Zakona o sudijama i Zakona o radu, odnosno pravo na socijalno, pa i na zdravstveno osiguranje.Odredbama članova 14 i 15 Zakona o evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS“ 101/05 i 36/09) propisana je obaveza poslodavca da svaku statusnu promenu koja nastane kod zaposlenog prijavi nadležnim organima koji vode obavezno socijalno osiguranje u roku od 8 dana od dana nastanka promene.Sudovi organizovani prema Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05 i 46/06) i odredbama čl. 12-20 Zakona o sudovima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 46/91, 60/91 - ispravka, 18/92 - ispravka, 71/92, 63/01, 42/02, 27/03 i 29/04) prestali sa radom dana 31.12.2009. godine na osnovu člana 98 Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“ 101/05). Dakle, od 1.januara 2010. godine odjavljeni su sa socijalnog osiguranja svi zaposleni u sudovima Republike Srbije: sudije, državni službenici i nameštenici.Kako zaključujemo iz današnjih razgovora, počev od 1.1.2010. godine, niko od zaposlenih u sudovima do danas nije ponovo prijavljen, iako niko nije promenio poslodavca, pošto im je svima poslodavac RS.Zbog okolnosti da, svima kojima je odjava socijalnog osiguranja izvršena sa danom 31.12. 2009. godine, nije izvršeno ponovno prijavljivanje u sklopu nove organizacije pravosuđa, u skladu sa novim Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“ 101/05) i sa odredbama drugih zakona i neizabrane sudije i ostali u pravosuđu onemogućeni su da ostvaruju prava iz socijalne, prvenstveno iz zdravstvene, zaštite.Podsećamo Vas i na činjenicu da je odredbama članova 50 stav 1 tačka 6 i 51 Zakona o evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS“ 101/05 i 36/09) ovakvo nepostupanje predviđeno kao prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna do 500.000,00 dinara za odgovorno lice kod poslodavca, odnosno do 1.000.000.00 dinara za poslodavca, koji je u ovom slučaju Država Srbija. S poštovanjem,Dragana BoljevićPredsednica Društva sudija SrbijeНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En