Назад

Protestna nota francuskog Sindikata sudija upućena Ambasodoru Srbije u Francuskoj

25.03.2010.


Primenjena procedura je bila ocčigledno nepravicčna: odluke su donete tajno, bez obrazloženja i bez pružanja prilike sudijama, o čijim se funkcijama radilo, da se izjasne. Da sve bude još gore, neke odluke su donete na osnovu izveštaja policije i tajnih službi.Činjenica da je, kao pravna garantija, predviđena mogućnost podnošenja pravnog leka protiv ovih odluka Visokog saveta sudstva, pred Ustavnim sudom, ne može prikriti teško kršenje svih principa pravne države: kršenje načela podele vlasti, odsustvo kontradiktornosti, tajnost i paušalnost i neobična brzina postupka.Takvo postupanje sa nosiocima pravosudne funkcije ne uliva sudijama i tužiocima drugih evropskih zemalja poverenje, neophodno da bi se razvijala saradnja, između ostalog, u oblasti borbe protiv korupcije i međunarodnog kriminaliteta. Naprotiv, ono izaziva najgore sumnje. Ova situacija izgleda kao ogromno nazadovanje na planu demokratije.Zbog svega ovoga, ove odluke treba da budu revidirane, uz poštovanje principa i vrednosti Evropske konvencije o ljudskim pravima, koje Srbija deli sa drugim zemljama Saveta Evrope i koje mora da produbi u skoroj budućnosti, sa zemljama Evropske Unije.Primite izraze našeg poštovanja.
Za Sindikat sudijaKlarise Taron, predsednicaНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En