Назад

g. Mileta Maslarević, neizabrani sudija iz Čačka

25.03.2010.


„Povodom saznanja objavljenog na saju Visokog saveta sudstva da će svim sudijama biti omogućen uvid u kompletnu dokumentaciju vezanu za njihov ne izbor, dana 10. 02. 2010. godine, otišao sam u Ministarstvo pravde gde se kancelarija Visokog saveta sudstva nalazi, zatražio da mi se omogući uvid u dokumentaciju, pri čemu mi je službenik na šalteru dao tri broja telefona, pokazao uslužni telefon i rekao da treba da pozovem kancelariju i dobijem saglasnost. Nakon višestrukih poziva ustanovio sam da se ni na jedan pomenuti broj niko ne javlja, tada mi je prišao čovek koji se predstavio kao radnik MUP-a i rekao da sam već dvadeseti po redu koji tog dana pokušava da dođe u kontakt a da prama njegovim saznanjima i ko uspe da dobije broj, pregled dokumentacije zakazuju dnevno samo za pet sudija, s tim što su termini zakazivanja za deset i više dana. Istovremeno, takoreći u poverenju rekao mi je da čak i on shvata da je sve to farsa jer oni koji su izvršili uvid u dokumentaciju koja se odnosila na njih, mogli su samo da vide svoju molbu, kao i izveštaje koje je dostavio sud i personalni list, bez bilo kakvih drugih dokaza na osnovu kojih bi bilo šta mogli zaključiti o razlozima ne izbora“. O ovome Vas samo obaveštavam da bi ste nadležnima mogli ukazati na farsu koja je u toku U Čačku, 11. 02. 2010. godineMileta MaslarevićНазад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En