Назад

Saopštenje za javnost II

21.04.2010.


Na nedostatke reizbora ukazuje domaća i međunarodna javnost već mesecima. Najnovije upozorenje stiglo je prošle nedelje od Konsultativnog veća evropskih sudija (CCJE), tela Saveta Evrope koje formuliše evropske standarde.U Deklaraciji o reformi pravosuđa Srbije CCJE konstatuje da reizbor svih sudija u državi uopšte nije nesporan, čak ni u kontekstu ustavne i pravosudne reforme, da je razrešenje srpskih sudija ugrozilo princip nepremestivosti i stalnosti sudija, a primena Zakona o sudijama povredila međunarodne standarde i ignorisala preporuke Venecijanske komisije. Veće je zabrinuto da centralni cilj Nacionalne strategije za reformu pravosuđa «povratak poverenja javnosti u pravosudni sistem Republike Srbije» neće biti ostvaren ni na nacionalnom ni međunarodnom nivou.Da bi se smanjile ove posledice, Veće predlaže da nereizabrane sudije budu obaveštene u pisanoj formi o konkretnim razlozima zbog kojih su razrešene; da im se omogući efektivan pravni lek pred nezavisnim telom koje bi trebalo da bude sastavljeno od sudija postavljenih u skladu sa dogovorenim kriterijumima, da međunarodna tela, poput CCJE i Venecijanske komisije, kao i udruženja sudija, međunarodna i nacionalno, budu pridružena tom nezavisnom telu u svojstvu posmatrača; da se ponovni postupak sprovede u skladu sa procedurom s kojom su se saglasile relevantni akteri i u kojoj će biti primenjene odgovarajuće procesne garancije iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.Veće takođe naglašava neophodnost da se razrešenim sudijama obezbede sredstva za podmirenje životnih troškova tokom revizije odluka o razrešenju.Društvo sudija Srbije poziva sve zvaničnike da se usredsrede na postreizborne probleme, sagledaju negativne posledice koje zbog njih mogu da proisteknu za Srbiju na domaćem i međunarodnom planu i da planski, dogovorno i institucionalno, pristupe njihovom prevazilaženju, radi vraćanja poverenja u pravosuđe i funkcionisanje državnih institucija.Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En