Назад

Saopštenje za javnost - 25. maj 2010. godine

25.05.2010.


Rezolucija je usvojena 7. maja 2010. godine na godišnjem sastanku Evropskog udruženja sudija održanom u Bordou. Kao i u svim ostalim međunarodnim dokumentima kojima se, bez izuzetka, konstatuju značajni nedostaci sprovedenog reizbora u Srbiji, Evropsko udruženje sudija zahteva od srpskih vlasti da se ovi nedostaci otklone što pre, uz potpuno poštovanje svih aspekata Deklaracije Konsultativnog veća evropskih sudija (CCJE) iz aprila meseca 2010. godine.To znači da se Rezolucijom iz Bordoa traži ne samo da se nereizabranim sudijama dostaviti pisano obaveštenje o konkretnim razlozima zbog kojih im je prestala sudijska funkcija, već i da im se garantuje efektivni pravni lek pred nezavisnim telom, sastavljenom od sudija imenovanih prema kriterijumima i u postupku dogovorenim od strane relevantnih aktera, kao i primena odgovarajućih procesnih garancija iz Evropske konvencije, pri čemu bi međunarodna tela, poput Venecijanske komisije i CCJE, kao i međunarodna i nacionalna udruženja sudija, trebalo da budu pridružena ovoj nezavisnoj instanci u svojstvu posmatrača. Konačno, zahteva se i da se, tokom revizije odluka o prestanku sudijske funkcije, smenjenim sudijama omoguće dovoljna sredstva za podmirenje životnih troškova.Nepodeljeni stavovi evropskih sudija, stručnjaka i institucija, ukazuju na logičan zaključak o tome kakav bi bio ishod postupka po žalbama nereizabranih srpskih sudija i tužilaca pred Sudom u Strazburu. Zato je krajnje vreme da srpske vlasti, ukoliko su im evropske integracije zaista cilj, otvoreno priznaju da su i kakvi su propusti u reizboru učinjeni, odnosno da prihvate jasne i dobronamerne sugestije evropskih institucija i što pre otklone sve propuste. Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En