Назад

Saopštenje o novim rešenjima Visokog saveta sudstva

22.07.2010.


Počev od sredine juna meseca 2010. godine uočena je nova praksa u postupanju Visokog saveta sudstva. Visoki savet sudstva započeo je da dostavlja nove, pojedinačna odluke o prestanku sudijske funkcije nereizabranim sudijama, kojima se „zamenjuje“ tzv. cirkularna odluka od 25.12.2009. godine koja je bila istovetna za svih 837 nereizabranih sudija. Koliko je Društvu sudija poznato, dostavljeno je nešto više od 30 takvih novih odluka.
U jednom broju slučajeva odluke je dostavio Visoki savet sudstva neposredno. U ostalim slučajevima dostavu je vršio Ustavni sud, uz dopis onima koji su se žalili protiv rešenja od 25.12.2010. godine da se izjasne da li ostaju pri izjavljenoj žalbi jer će se, u suprotnom, smatrati da su je povukli. U slučaju izjašnjenja da žalilac ostaje pri žalbi, Ustavni sud mu nalaže i da navede razloge zbog kojih osporava izmenjenu odluku Visokog saveta sudstva i da priloži dokaze od značaja za odlučivanje.
U saopštenju Ustavnog suda od 29. juna 2010. godine navedeno je:
„Ustavnom sudu Srbije prispelo je prvih 11 pojedinačnih odluka Visokog saveta sudstva o prestanku dužnosti sudija u kojima se navode individualizovani razlozi za njihov neizbor. Odluke istovetne sadržine dostavljene su i neizabranim sudijama.
Iz navedenog sledi da je Visoki savet sudstva počeo da postupa po stavovima Ustavnog suda (usvojenim 25. marta 2010.godine), odnosno stavovima Suda izraženim u odluci Ustavnog suda od 28. maja 2010. godine kojom je usvojena žalba neizabranog sudije Zorana Saveljića.
Saglasnio tome stekli su se uslovi da Ustavni sud nastavi dalji postupak po žalbama neizabranih sudija kojima su dostavljene pojedinačne odluke .
Ustavni sud očekuje da će u najkraćem roku VSS dostaviti pojedinačne odluke svim ostalim neizabranim sudijama, kao i da će to isto učiniti Državno veće tužilaca kada su u pitanju neizabrani zamenici JT.“
Očigledno je, dakle, da Ustavni sud novoprispele odluke neće smatrati samostalnim, novim odlukama podobnim da se pritiv njih izjavi žalba, već će, odlučujući o žalbama protiv odluka od 25.12.2009. godine, imati u vidu i navode iz novih odluka.
U skladu sa zaključcima sa Treće vanredne skupštine od 26.12.2009. godine da će, između ostalog, obezbediti pravnu pomoć svim sudijama koje nisu izabrane radi ostvarivanja delotvorne zaštite njihovih prava povodom reizbora, Društvo sudija Srbije razmatralo je novonastalu situaciju i zaključilo:  Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En