Назад

Zajedničko saopštenje Društva sudija Srbije i Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

26.08.2010.


I - Mandat Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca istekao je 30. juna, a da novi saveti još nisu izabrani. Zbog problema nastalih reizborom sudija i tužilaca, odnosno zbog nedostatka kapaciteta da ih reše, VSS i DVT su u značajnom zaostatku i sa svojim drugim obavezama. Tako je trebalo da:
• do kraja maja 2009. godine, odnosno najkasnije u roku od 60 dana od dana konstituisanja prvog saziva, VSS donese podzakonske propise iz Zakona o sudijama o:
1. kriterijumima, merilima i postupku za vrednovanje rada sudija, odnosno predsednika sudova (član 32 stav 4 Zakona o sudijama),
2. sastavu i načinu rada Komisije za vrednovanje rada predsednika suda (član 34 stav 3 Zakona o sudijama),
• do kraja prve nedelje jula 2009. godine, odnosno u roku od 90 dana od dana konstituisanja, VSS donese podzakonske propise iz Zakona o VSS (član 59 Zakona o Visokom savetu sudstva) o:
3. uređenju načina rada i odlučivanja u disciplinskim organima,
4. utvrđivanju programa početne obuke za sudija,
5. Etički kodeks (član 13 Zakona o Visokom savetu sudstva),
6. određivanju sastava i rada stalnih radnih tela (član 15 istog zakona),
• do 31. 3. 2010. godine:
7. VSS obezbedi izbor predsednika sudova određenih Zakonom o sudijama (član 102 stav 4 u vezi sa stavom 2 Zakona o sudijama), tako što će kandidate predložiti na vreme Narodnoj skupštini
• do 30. 6. 2010. godine:
8. bude sproveden i okončan izborni postupak za stalni saziv VSS i DVT (član 57 Zakona o Visokom savetu sudstva, u vezi sa članom 89 Zakona o uređenju sudova i članom 19 Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i član 56 Zakona o DVT)
• Umesto toga, od sredine juna meseca 2010. godine Visoki savet sudstva po drugi put postupa u istoj stvari! Dostavlja nove, pojedinačna odluke o prestanku sudijske funkcije iako je pred Ustavnim sudom u toku postupak po žalbama nereizabranih sudija tzv. cirkularne odluke o prestanku funkcije od 25.12.2009. godine.II - Ustavni sud i sam pokazuje nedostatak kapaciteta da pruži delotvornu pravnu zaštitu, pošto je:
- rešio samo jednu od više od 1.500 žalbi, iako je rešavanju žalbi nereizabranih sudija i tužilaca zvanično dao prioritet, a rok za njihovo rešavanje istekao je najkasnije krajem maja meseca 2010. godine,
- upotpunjen sudijama čije životne i profesionalne karijere rađaju bojazan da oni neće nezavisno, nepristrasno, stručno i u razumnom roku odlučiti o žalbama, uz poštovanje svih aspekata prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije
- najavio da će rešavati o žalbama protiv odluka VSS od 25.12.2009. godine o prestanku sudijske funkcije uzimajući u obzir navode iz odluka koje VSS donosi nakon više od pola godine od odluke protiv koje je izjavljena žalba, čime je na nedvosmislen način iskazao nameru da prekrši niz pravnih načela na kojima počivaju temelji pravne države.
III - Paraliza u radu institucija VSS, DVT i US proističe iz političkog pritiska da se posledice reizbora konzerviraju, čak i uz rizik potpunog urušavanja ovih važnih državnih institucija.
IV - Evropska unija je temeljno i brzo razmotrila šta se desilo u reizboru i u više navrata ukazivala na niz značajnih nedostataka. Poslednji put je to učinila krajem jula, u pismu ministarki pravde i sredinom avgusta, u pismu dostavljenom strukovnim udruženjima. Kako vreme odmiče, tako se primećuje i dipolomatski krešendo.
Početkom juna EU upozorila je srpske vlasti da će se način otklanjanja nedostataka reizbora odraziti na izveštaj o napretku i na ocenu njene eventualne kandidature za prijem u EU.
U avgustu EU ponovo podseća na nedostatke reizbora, na to da je svoju zabrinutost u vezi sa reizborom podelila sa srpskim vlastima, na dva sastanka ponudila niz mera za otklanjanje nedostataka i upozorava da je otklanjanje nedostataka reizbora neophodnost. Ovog puta međutim, EU predočava i da isključiva odgovorost leži na srpskim vlastima. I najavljuje da će izveštaj o napretku, od koga zavise naše evropske integracije, biti usvojen 10. novembra!
Što više vlasti troše snagu i vreme u ubeđivanje građana da ih EU podržava i hvali za učinjeni reizbor i sve promene u pravosuđu, to je Srbija dalje od Evrope.
Ako je Srbiji do Evrope, umesto da slušamo samohvale, bolje je da u preostalih nekoliko nedelja vidimo stvarna poboljšanja.
 Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En