Назад

Saopštenje za javnost od 24. 05. 2011.

24.05.2011.


Povodom saopštenja VSS od 24. maja 2011. godine da su Pravila za primenu Odluke o kriterijumima i merilima od 23. maja 2011. godine, usaglašena na sastanku sa predstavnicima Društva sudija Srbije, OEBS, Saveta Evrope i Evropske komisije, Društvo sudija Srbije izdaje S A O P Š T E N J E:Netačna je tvrdnja VSS da se Društvo sudija saglasilo sa navedenim Pravilama, koje smatra najgorom do sada uradjenom verzijom.Suprotno predlozima iz Smernica OEBS/Društva sudija koje su visoko pohvaljene od strane EU eksperta kao primenjiva, proverljiva, fer i efikasna, Pravila sadrže niz neprihvatljivih nedostataka među kojima su i:Društvo sudija ponovo ističe da su njegove suštinske primedbe, kao i zapažanja predstavnika OEBS, bile kategorički i paušalno odbijani od strane predstavnika VSS. Zato su predstavnici Društva sudija nedvosmisleno i više puta stavili do znanja prisutnima da će se o tekstu Pravila konačno izjasniti tek kada budu dobili integralni tekst na srpskom jeziku.Da podsetimo, predmet razmatranja na sastanku koji je trajao 15 sati (od 09 ujutru do pola sata posle ponoći) bili su samo delovi nacrta VSS-a na engleskom jeziku. Prema prethodnom dogovoru trebalo je razmatrati i nacrt Smernica koje su zajednički sačinili OEBS i Društva sudija, inače izuzetno pohvaljen iz EU.Odmah nakon što mu je sutradan, 21. Maja, dostavljen nacrt Pravila VSS, Drustvo sudija je izdalo javno saopštenje da ne može da se sa njime saglasi, jer Pravila ne pružaju garancije da će biti otklonjeni nedostaci na koji su ukazali EU i Ustavni sud, niti su u skladu sa ranije dogovorenim principima VSS, ministartstva pravde, EU i Društva sudija.Društvo sudija predlaze Evropskoj komisiji da njen ekspert, kako je I nameravano, konacno konačno oceni Pravila. U suprotnom, teret odgovornosti za primenu Pravila u kojima je proizvoljnost i neobjektivnost proširena protivno mišljenju Venecijanske komisije i evropskim standardima, pašće i na Evropsku komisiju.Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En