Назад

Саопштење Друштва судија Србије у вези са изборима за Високи савет судства

14.12.2015.


У вези са предстојећим изборима за изборне чланова Високог савета судства из реда судија, Друштво судија је издало следеће Саопштење: ДРУШТВО СУДИЈА СРБИЈЕУверено да Високи савет судства своју уставну улогу гаранта независности судија и законску надлежност у управљању судским системом може да оствари само уколико његови чланови испуњавају критеријуме на које је указало Консултативно веће европских судија при Савету Европе у свом Мишљењу број 10,ПОЗИВА СВЕ СУДИЈЕДа приликом гласања за кандидате за чланове Високог савета судства из реда судија, 21.12.2015. године, дају свој глас кандидатима који су, својим досадашњим радом и залагањем за независност судске власти и судија, доказали да схватају значај независности судија и судства и да располажу моралним и стручним интегритетом, искуством, разумевањем правосудног система и способношћу да размењују мишљења и аргументе. Преузмите текст Саопштења
 Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En