Назад

Apel javnosti Srbije

02.12.2011.


 2. decembar 2011A P E L    J A V N O S T I    S R B I J ELegalnost i legitimnost odluka Visokog saveta sudstva u reviziji reizbora sudija ozbiljno je narušena neizvršavanjem pravnosnažne odluke Agencije za borbu protiv korupcije od 9.12.2010 kojom je konstatovano da profesoru Dimitrijeviću: „javna funkcija člana VSS prestaje po sili zakona, o čemu će odluku doneti Narodna skupština RS“ i pritvaranjem sudije Blagoja Jakšića, člana Saveta.

Nedavna ostavka sudije Milimira Lukića potkrepljuje sumnju da se postupak preispitivanja odluka prvog sastava VSS vrši proizvoljno i pod pritiscima.

U takvoj situaciji, uz četiri stara člana koji ne mogu da odlučuju o pravilnosti svojih odluka, VSS nema većinu od 6 glasova neophodnu za donošenje odluka u postupku revizije. Šta više, i svaka druga odluka VSS, pa i ona o izboru predsednika sudova, gubi legitimitet jer VSS više nema ni sastav u kome sudije čine bar polovinu članova, suprotno standardima.

Uprkos tome, i pored svih navedenih okolnosti koje blokiraju dalje odlučivanje, VSS je održao dve sednice – 24.11.2011 i 1.12.2011 i, glasovima starih članova, odlučio u 33 slučaja nereizabranih sudija. Odlučivanje članova prvog sastava VSS o pravilnosti odluka koje su sami doneli jeste grubo kršenje prava na pravično suđenje od strane VSS i suprotno je i Ustavu Srbije i Evropskoj konvenciji.

Krajnje je vreme da se zaustavi sunovrat prava koji sprovodi najviši organ sudske uprave. Ako tako rade najviši pravosudni funkcioneri naočigled javnosti i to kada odlučuju o pravima sudija, onda je jasno da će pravično suđenje biti ugroženo i ostalim građanima Srbije koji, bez pravnog znanja i novca, i inače imaju slabiju mogućnost pravne zaštite.
Društvo sudija Srbije uvereno je da se do pravne država ne može stići gaženjem prava uz obećanje da će kasnije biti bolje. Ne postoji nijedan preči interes od prava građana da žive bezbedno i dostojanstveno, uvereni da će njihova prava biti zaštićena pred nezavisnim i nepristrasnim sudom.

Veoma zabrinuto postupanjem Visokog saveta sudstva, koje će imati dalekosežne loše posledice na vladavinu prava u Srbiji, Društvo sudija Srbije poziva sve organizacije i građane da se pridruže ovom apelu i zahtevaju zakonito i legitimno postupanje Visokog saveta sudstva.Originalni dokument mozete preuzeti ovde
  Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En