Назад

O prenošenju budžetskih nadležnosti sa VSS na ministarstvo pravde

16.01.2012.


Povodom najave Visokog saveta sudstva da će na sednici od 16. januara 2012 ovlastiti Ministarstvo pravde da obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove u oblasti materijalno-finansijskih poslova, za čije vršenje je Visoki savet sudstva nadležan od 01.01.2012, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće saopštenje:Vršenje materijalno finansijskih poslova od strane Viskog saveta sudstva predstavlja materijalnu garanciju nezavisnosti sudstva, pre svega u odnosu na izvršnu vlast, zbog čega je Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa i predviđeno, a Zakonom o uređenju sudova stavljeno u nadležnost Viskog saveta sudstva.Visoki savet sudstva je dužan da neposredno vrši svoju zakonsku nadležnost i nije vlastan da je prenosi na organ izvršne vlasti - Ministarstvo pravde. Prenošenjem svoje pravosudne nadležnosti na drugi organ Visoki savet sudstva bi postupio protivno zakonu i faktički produžio finansijsku zavisnost sudstva od izvršne vlasti, iako je reformska intencija bila da se upravo to izbegne.Društvo sudija Srbije poziva Visoki savet sudstva da postupi po Zakonu i ne prenosi svoju zakonsku nadležnost na drugi državni organ, već da kao ustavni garant nezavisnosti sudske vlasti neposredno vrši svoja ovlašćenja u cilju jačanja sudstva kao nezavisne grane vlasti. Ukoliko za to postoje prepreke, Društvo sudija poziva Savet da inicira donošenje Zakona koji odložio vršenje budžetskih nadležnosti od strane Saveta.Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En