Назад

СНИМАК: представљање публикације "Истраживање професионалног интегритета судија", 3. новембар 2023

09.11.2023.


Друштво судија Србије, уз подршку Високог савета судства и у сарадњи са Бироом за друштвена истраживања – БИРОДИ, у оквиру пројекта Акциони план Друштва судија Србије за подршку Високом савету судства, подржаног од стране амбасаде Краљевине Холандије, спровело је истраживање о професионалном интегритету судија. Истраживање је имало за циљ да, путем анонимне анкете, на једном месту прикупи ставове судија о неким од најважнијих питања за правосуђе, као и да, на основу њих, усмери деловање удружења у будућности. Оно, уједно, представља и својеврсни наставак истраживања Јачање независности и интегритета судија у Србији, које је Друштво судија спровело 2016. године, и омогућава упоредни приказ појединих резултата, ради утврђивања трендова и промена у ставовима судија у Републици Србији.

Присутнима су се обратили:

Снежана Бјелогрлић          председник Друштва судија Србије и изборни члан Високог савета судства из реда судија

Зоран Гавриловић              извршни директор Бироа за друштвена истраживања

Рената Павешковић           заменик председника Друштва судија Србије и председник Основног суда у Великој Плани

Нада Ђорђевић                   заменик председника Управног одбора Друштва судија Србије и судија Вишег суда у Београду

 

 

 

Назад


Стандарди судијске етике


Међународна сарадња
ЧланствоПројекти


En