tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Nepotpune informacije ministarke pravde

18. 03. 19

U intervjuu od 11. marta o.g. ministarka pravde iznela je niz neistinitih i nepotpunih informacija. Pođimo redom. Činjenica da je radna grupa u kojoj su bile sudije, tužioci i profesori ustavnog prava 2014. sačinila Pravnu analizu ustavnog okvira o pravosuđu ne znači da je ta analiza sadržinski bila polazna osnova u dosadašnjem procesu promene Ustava. Ovu analizu, sa kojom se inače slaže celo sudstvo, Ministarstvo je sakrilo od očiju javnosti, a Radni tekst amandmana joj je potpuno oprečan. O tome svedoče komentari Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Društva sudija, kao i javne izjave članova radne grupe Dragomira Milojevića, profesora ustavnog prava Irene Pejić i Darka Simovića i moje.

 Suprotno ministarkinoj tvrdnji da ni u jednoj državi u okruženju ne postoji telo koje direktno bira sudije, a da su njegovi članovi u većini sudije, u većini država koje imaju sudske savete sudije su većina u savetima koji direktno biraju sudije, npr. u Italiji, Španiji, Rumuniji, BiH, dok su to isključivo sudije u Litvaniji, Bugarskoj, Grčkoj i Kipru.

Nepotpuna je i netačna tvrdnja da Narodna skupština sada bira devet članova Visokog saveta sudstva, a da će ih po predlogu birati svega pet iz reda istaknutih pravnika, što je navodno dokaz da se smanjuje uticaj zakonodavne vlasti. Trenutno svih 11 članova VSS bira Skupština, ali sudije čine većinu od 7 članova. Predložena rešenja smanjuju broj članova VSS sa 11 na 10, broj sudija se smanjuje na 5, dok će Skupština birati 5 članova. Za razliku od dosadašnjeg rešenja, predsednik VSS neće biti sudija i imaće odlučujući glas kada su glasovi članova izjednačeni. Ovim je omogućeno da VSS donese svaku odluku bez ijednog sudijskog glasa. Pošto će “politički” članovi VSS uvek moći da preglasaju sudije, politički uticaj na VSS se ne smanjuje, već se povećava. Nije tačno ni da član VSS ne može biti poslanik. Predloženo rešenje, osim da je pravnik, ne propisuje nijedan kriterijum, pa član VSS može postati poslanik, aktuelni političar ili ministar. Standardi zahtevaju da član Saveta bude imenovan na osnovu svoje stručnosti, iskustva, razumevanja pravosuđa, sposobnosti da donose odluke, shvatanja nezavisnosti i da ne budu aktuelni političari.

Na pitanje šta misli o nastupima svog pomoćnika Backovića, s obzirom na to da omalovažava sudije i tužioce i u TV nastupima, ministarka objašnjava da kritika ne znači omalovažavanje netačno navodeći da su sudije i tužioci napustile okrugli sto u Novom Sadu zbog upućene primedbe. Zabrinjavajuće je njeno razumevanje za uporno potpirivanje nepoverenja u sudstvo (sudije oduzimaju decu i isteruju ljude iz stanova), nipodaštavanje ideje nezavisnosti sudstva, javne pretnje sudijama da će im sa zadovoljstvom naneti štetu, zato što se time direktno zagovara ukidanje vladavine prava u Srbiji. Deo učesnika je napustio događaj da bi sprečio fizički napad na sudiju i iz protesta zbog izostanka reakcije moderatora - pomoćnika ministra na pretnje i unošenje učesnika rasprave u lice sudiji.

Tvrdnja da je većina sadašnjih sudija izabrana u vreme jednopartijskog sistema, apsolutno je netačna. Sudije su reizabrane 1992. g. nakon uvođenja višestranačja, tako da nijedan sudija u Srbiji nije izabran u jednopartijskom sistemu već 26 godina. Posezanje za ovim argumentom kao da najavljuje ponovni reizbor.

Netačno je da Pravosudna akademija neće odabirom kandidata za polaznike početne obuke vršiti izbor budućih sudija i tako preuzeti ulogu VSS. Amandmani propisuju da za sudiju u određenim sudovima može biti izabrano samo lice koje je okončalo posebnu obuku u instituciji za obuku. Jasno je da se selekcijom polaznika koju izvrši institucija za obuku, a to je zasad samo Pravosudna akademija, unapred vrši selekcija onih koji će postati sudije, jer će samo od njih VSS moći da izvrši izbor. Kako god da se takva ustanova nazove, suštinski će biti pod kontrolom političara.

Priča o obuci kao ustavnoj kategoriji navodi na zaključak da u Srbiji ne postoji obavezna obuka što nije tačno. Za sudiju ili tužioca u Srbiji može biti izabran samo pravnik koji više godina obavlja poslove u sudu, tužilaštvu, advokaturi itd, položi pravosudni ispit i potom radi još najmanje dve ili tri godine. Potreba za obukom je nesporna i zato je Društvo sudija 2001, zajedno sa Vladom, osnovalo Pravosudni centar, preteču Akademije. Trenutno u Srbiji postoje dva načina obuke za buduće sudije i tužioce: mentorski, kroz rad, kao u Austriji i Nemačkoj, i u Akademiji, koja postoji tek od 2010. Sama činjenica da se za podizanje Akademije na ustavni rang bore samo njeni predstavnici, oni koji su je završili i Ministarstvo pravde, opravdava stav celokupne nauke i struke da je Akademija danas trasa političkog uticaja na pravosuđe.

Potpuna i najvažnija informacija je da su protiv predloženih amandmana svi naši najznačajniji profesori ustavnog prava i teorije države i prava i da nema nijednog ko ih je podržao, Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, apelacioni sudovi u Beogradu i Kragujevcu i svi sudovi koji su uopšte održali sednicu o amandmanima, Društvo sudija Srbije, Udruženje tužilaca Srbije i još preko 20 udruženja koja se godinama bave ljudskim pravima i pravosuđem. Svi traže povlačenje amandmana. To treba znati.

 

Dragana Boljević

Politika, Pogledi

19. mart 2018.