Štampa 

Društvo sudija podržalo saopštenje Visokog saveta sudstva

18. 02. 02

http://huntersneeds.net/rigaro/5452 Društvo sudija Srbije pozdravlja reagovanje Visokog saveta sudstva povodom objavljivanja Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije smatrajući da je uključivanje najviših pravosudnih organa u javnu raspravu od izuzetnog značaja.

http://htadesignvn.com/?prostin=mujeres-solteras-mayores-de-40-a%D0%93%C2%B1os&7d4=26

see Društvo sudija Srbije se pridružuje pozivu Visokog saveta sudstva svim sudijama da aktivno učestvuju u javnoj raspravi i poziva sve predsednike sudova da u svojim sudovima organizuju sednice svih sudija kako bi se izjasnili o predloženim amandmanima.

http://fhlchristianministries.org/?encycloped=Part-time-work-from-home-jobs-in-brampton&716=33

http://faithsmedicalservices.com/maljavkos/6522 Saopštenje Visokog saveta sudstva prenosimo u nastavku u celosti.

dating seiten tirol

dating as a virgin woman  

follow Visoki savet sudstva, na osnovu člana 13 stav 1 alineja 21 Zakona o Visokom savetu sudstva, na sednici održanoj 30.01.2018. godine razmatrao je radni tekst Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije i zaključio:

here Sva predložena pozitivna rešenja koja su u funkciji jačanja nezavisnog sudstva i sudija (kao što su: isključiva nadležnost Visokog saveta sudstva za izbor i razrešenje svih sudija i predsednika sudova, neposredan izbor članova VSS od stane sudija), potpuno su derogirana predloženim sastavom i načinom odlučivanja Visokog saveta sudstva. Predloženi sastav Visokog saveta sudstva u kome sudije nemaju većinu i u kome se predsednik obavezno bira iz reda istaknutih pravnika i ima tzv. zlatni glas (koji odlučuje kad je broj glasova jednak), dovodi do toga da o svim bitnim pitanjima iz nadležnosti VSS kojima se garantuje samostalnost i nezavisnost sudova i sudija (izbor, razrešenja, disciplinska odgovornost, materijalni položaj) odlučuju članovi Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština, a koji nisu sudije.

citas en linea isssteson Sadržina i način na koji se predlaže uređivanje ustavnog određenja i nadležnosti Visokog saveta sudstva u Ustavu RS je neprihvatljiv, tim pre što nije predviđeno da Visoki savet sudstva u oblasti finansiranja ima druga prava, osim da predloži Vladi plan sredstava za rad sudova iz svoje nadležnosti, što nije u skladu sa međunarodnim standardima po kojima je materijalna nezavisnost jedan od preduslova pojma sudske nezavisnosti.

http://poloclubmiddennederland.nl/?p=69 Direktan napad na nezavisnost pravosuđa predstavlja i rešenje predloga Amandmana VIII, da disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija i predsednika sudova može pokrenuti i ministar nadležan za pravosuđe. Postojećim rešenjima disciplinski postupak prema sudiji i postupak razrešenja može inicirati svaki građanin, ali je pokretanje disciplinskog postupka u isključivoj nadležnosti Disciplinskog tužioca, dok postupak razrešenja pokreće Visoki savet sudstva.

investire in opzioni digitali 60 secondi Posebno zabrinjava odredba kojom se na nejasan i nedorečen način kao novi uslov za izbor na sudijsku funkciju uvodi prethodno okončana posebna obuka u instituciji za obuku u pravosuđu.
Zbog izuzetnog značaja ove teme za sadašnjost i budućnost sudskog sistema, a posebno za nezavisnost i nesmetani rad sudova i sudija, VSS će dati predloge i primedbe na navedeni tekst koji će biti dostavljen predlagaču i poziva sve sudije da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi.