Štampa

Društvo sudija podržalo saopštenje Visokog saveta sudstva

18. 02. 02

Društvo sudija Srbije pozdravlja reagovanje Visokog saveta sudstva povodom objavljivanja Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije smatrajući da je uključivanje najviših pravosudnih organa u javnu raspravu od izuzetnog značaja.

Društvo sudija Srbije se pridružuje pozivu Visokog saveta sudstva svim sudijama da aktivno učestvuju u javnoj raspravi i poziva sve predsednike sudova da u svojim sudovima organizuju sednice svih sudija kako bi se izjasnili o predloženim amandmanima.

Saopštenje Visokog saveta sudstva prenosimo u nastavku u celosti.

 

Visoki savet sudstva, na osnovu člana 13 stav 1 alineja 21 Zakona o Visokom savetu sudstva, na sednici održanoj 30.01.2018. godine razmatrao je radni tekst Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije i zaključio:

Sva predložena pozitivna rešenja koja su u funkciji jačanja nezavisnog sudstva i sudija (kao što su: isključiva nadležnost Visokog saveta sudstva za izbor i razrešenje svih sudija i predsednika sudova, neposredan izbor članova VSS od stane sudija), potpuno su derogirana predloženim sastavom i načinom odlučivanja Visokog saveta sudstva. Predloženi sastav Visokog saveta sudstva u kome sudije nemaju većinu i u kome se predsednik obavezno bira iz reda istaknutih pravnika i ima tzv. zlatni glas (koji odlučuje kad je broj glasova jednak), dovodi do toga da o svim bitnim pitanjima iz nadležnosti VSS kojima se garantuje samostalnost i nezavisnost sudova i sudija (izbor, razrešenja, disciplinska odgovornost, materijalni položaj) odlučuju članovi Visokog saveta sudstva koje bira Narodna skupština, a koji nisu sudije.

Sadržina i način na koji se predlaže uređivanje ustavnog određenja i nadležnosti Visokog saveta sudstva u Ustavu RS je neprihvatljiv, tim pre što nije predviđeno da Visoki savet sudstva u oblasti finansiranja ima druga prava, osim da predloži Vladi plan sredstava za rad sudova iz svoje nadležnosti, što nije u skladu sa međunarodnim standardima po kojima je materijalna nezavisnost jedan od preduslova pojma sudske nezavisnosti.

Direktan napad na nezavisnost pravosuđa predstavlja i rešenje predloga Amandmana VIII, da disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija i predsednika sudova može pokrenuti i ministar nadležan za pravosuđe. Postojećim rešenjima disciplinski postupak prema sudiji i postupak razrešenja može inicirati svaki građanin, ali je pokretanje disciplinskog postupka u isključivoj nadležnosti Disciplinskog tužioca, dok postupak razrešenja pokreće Visoki savet sudstva.

Posebno zabrinjava odredba kojom se na nejasan i nedorečen način kao novi uslov za izbor na sudijsku funkciju uvodi prethodno okončana posebna obuka u instituciji za obuku u pravosuđu.
Zbog izuzetnog značaja ove teme za sadašnjost i budućnost sudskog sistema, a posebno za nezavisnost i nesmetani rad sudova i sudija, VSS će dati predloge i primedbe na navedeni tekst koji će biti dostavljen predlagaču i poziva sve sudije da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi.