tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Saopštenje o potrebi za radnom grupom i raspravom o promeni Ustava

18. 09. 20

Pozdravljajući organizaciju okruglog stola od 18. septembra 2018. godine na kome je Ministarstvo pravde predstavilo Nacrt amandmana na Ustav Republike Srbije, uz učešće predsednika najviših institucija Republike Srbije, među kojima  predsednice Vlade, predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednice Ustavnog suda, ministarke pravde, Republičkog javnog tužioca, predstavnika strukovnih i nevladinih udruženja, kao i ambasadora i predstavnika  više stranih država, OEBS i Evropske unije, a

 
Društvo sudija Srbije izdaje
 
S A O P Š T E Nj E
 
 
Diskusija o novoj, trećoj po redu, verziji ustavnih amandmana pokazala je:
 
     - da rešenja za pravosuđe još uvek ne obezbeđuju smanjenje politizacije pravosuđa i jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva, bez čega se ne može postići ni odgovornost i efikasnost pravosuđa 
     - da brojna značajna rešenja još uvek nisu uspostavljena na način da istovremeno odgovaraju pravnoj tradiciji i mogućnostima Srbije, sa jedne strane i evropskim pravnim tekovinama (standardima) na što višem nivou, sa druge strane – reč je, između ostalih, o rešenjima kojima se uređuje odnos zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, neophodnim garancijama za nezavisnost sudstva (između ostalih, garancije nepremestivosti i materijalne garancije, kako za sudski sistem u celini u vidu sudskog budžeta, tako i za sudije pojedinačno u vidu plata koje odgovaraju dostojanstvu položaja i težini dužnosti i njima približnih penzija), načinu izbora i razlozima za razrešenje sudija, a naročito rešenjima u pogledu Visokog saveta sudstva (zadatak, sastav, izbor, nadležnost, funkcionisanje, prestanak mandata članova)
     - da je neophodno uključiti eminentne profesore ustavnog prava u proces promene Ustava Republike Srbije.
 
Društvo sudija poziva Vladu, a kada joj tekst ustavnih amandmana bude dostavljen, i Narodnu skupštinu da iskoriste pravne mogućnosti koje postoje i u Ustavu i u Poslovniku Narodne skupštine i da: 
     - formiraju radne grupe u koje bi bili uključeni i eminentni profesori ustavnog prava, predstavnici najviših pravosudnih institucija i autentičnih udruženja koja se zalažu za vladavinu prava, i da nakon što te radne grupe završe svoj rad,
     - organizuju široku i intezivnu javnu raspravu, a posle nje 
     - usaglašen radni tekst amandmana pošalju na ekspertizu Venecijanskoj komisiji Saveta Evrope.