tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Društvo sudija povodom saopštenja predsednika Višeg suda u Beogradu

17. 12. 14

Povodom saopštenja predsednika Višeg suda u Beogradu o razlozima zbog kojih je sudiju Aleksandra Trešnjeva, raspoređenog u periodu 2012-2018. godine u Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, godišnjim rasporedom poslova za 2018. godinu rasporedio u Krivično odeljenja tog suda, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

 

S A O P Š T E Nj E

 

Predsednik Višeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, doneo je godišnji raspored poslova za 2018. godinu kojim je sudiju Aleksandra Trešnjeva iz Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, nakon isteka šestogodišnjeg mandata za rad u tom odeljenju, premestio – rasporedio u Krivično odeljenje Višeg suda u Beogradu.

Tim povodom, predsednik Višeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović je izdao saopštenje u kome je naveo da je ovakvu odluku doneo zbog toga što sudija Aleksandar Trešnjev nije pokazao dovoljan stepen stručnosti i osposobljenosti za postupanje u predmetima Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, u kome je radio u periodu od 2012. do 2018. godine. Dalje je naveo da se pri tome rukovodio isključivo objektivnim merilima kao što su rezultati rada sudije Trešnjeva u šestogodišnjem mandatu, uz navođenje nekih podataka iz izveštaja o njegovom radu i radu pojedinih sudija tog odeljenja.

Društvo sudija Srbije ukazuje da je predsednik suda ovašćen da odlučuje o godišnjem rasporedu sudija i da po zakonu nije u obavezi da tu odluku obrazlaže, ali da je davanje takvog obrazloženja svakako u interesu očuvanja poverenja javnosti u sudsku vlast.

Međutim, iz obrazloženja predsednika Višeg suda u Beogradu proizlazi da je on, prilikom donošenja godišnjeg rasporeda poslova u sudu, ocenjivao stručnost i osposobljenost sudije Trešnjeva, odnosno vrednovao njegov rad, na šta po zakonu nije ovlašćen, kao i da je naveo nepotpune podatke iz izveštaja o njegovom radu.

Jedini organ koji je nadležan da vrednuje rad sudija je Visoki savet sudstva (član 13. alineja 9 Zakona o Visokom savetu sudstva), odnosno stalno radno telo Saveta – Komisija za vrednovanje rada sudija, po kriterijumima i merilima i u postupku koji je propisan zakonom.

Neovlašćenim i paušalnim ocenjivanjem rada sudije Trešnjeva, predsednik Višeg suda u Beogradu je narušio ugled i dostojanstvo sudijske profesije i pravni poredak Republike Srbije.

Iz navedenih razloga, Društvo sudija Srbije poziva Visoki savet sudstva da, u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim obavezama, reaguje i preduzme odgovarajuće mere kako bi se zaštitio pravni poredak, ugled i poverenje javnosti u sudstvo, tako što će:

-        podsetiti predsednike sudova da nisu ovlašćeni da vrednuju rad sudija i da je takvo postupanje nezakonito;

-        ukazati svima, a naročito predsednicima sudova, da se neovlašćenim iznošenjem u javnost paušalnih ocena o radu pojedinih sudija teško narušava ugled i poverenje javnosti u sudstvo kao i pravni poredak Republike Srbije;

-        demantovati podatke iznete u javnosti koji se odnose na vrednovanje rada sudije Trešnjeva ukoliko njegov rad od strane nadležnog tela nije vrednovan ili je vrednovan suprotno navodima iz objavljenog saopštenja.

 

Preuzmite tekst Saopštenja.