tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
17. 12. 27

Povodom izjave Miloša Vučevića od 26.12.2017. godine kojom je javno komentarisao prvostepenu presudu Višeg suda u predmetu okrivljenog Bubalo Predraga, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

S A O P Š T E Nj E

Detaljnije: Saopštenje Društva sudija povodom do sada najsnažnijeg pritiska na nezavisnost pravosuđa
17. 12. 14

Povodom saopštenja predsednika Višeg suda u Beogradu o razlozima zbog kojih je sudiju Aleksandra Trešnjeva, raspoređenog u periodu 2012-2018. godine u Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, godišnjim rasporedom poslova za 2018. godinu rasporedio u Krivično odeljenja tog suda, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

 

S A O P Š T E Nj E

 

Predsednik Višeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, doneo je godišnji raspored poslova za 2018. godinu kojim je sudiju Aleksandra Trešnjeva iz Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, nakon isteka šestogodišnjeg mandata za rad u tom odeljenju, premestio – rasporedio u Krivično odeljenje Višeg suda u Beogradu.

Detaljnije: Društvo sudija povodom saopštenja predsednika Višeg suda u Beogradu
17. 11. 22

Konsultativno veće evropskih sudija Saveta Evrope

O PLATAMA SUDIJA U SRBIJI

kao jednoj od garancija sudske nezavisnosti i nepristrasnosti

S A O P Š T E Nj E

Na predlog generalnog sekretara Saveta Evrope, a u okviru njegovog Izveštaja o stanju demokratije, ljudskih prava i vladavine prava kao pretpostavke sigurnosti u Evropi, Konsultativno veće evropskih sudija je 10. novembra 2017. godine usvojilo godišnji Izveštaj o sudskoj nezavisnosti i nepristrasnosti u državama članicama Saveta Evrope za 2017. godinu.

Detaljnije: Konsultativno veće o platama sudija
17. 11. 09

S A O P Š T E Nj E

 

Povodom najave da će biti povećane plate korisnicima budžetskih sredstava, Društvo sudija Srbije se obratilo Visokom savetu sudstva i, zajedno sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, ministrima pravde i finansija i predsedniku Vlade kako bi razjasnili da li se te najave odnose i na plate nosilaca pravosudnih funkcija.
 
Dva strukovna udruženja, koja okupljaju najveći broj sudija i nosilaca javnotužilačke funkcije u Srbiji, podsetili su Vladu Republike Srbije i ministarstva pravde i finansija da su dužni da se jednako staraju o materijalnom položaju svih budžetskih korisnika, odnosno na obavezu da se staraju o potrebama pravosuđa kao korisnika budžeta, podsećajući pritom da su i nosioci pravosudnih funkcija podneli veliki materijalni teret umanjenjem plata i po Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru od 2013. godine, a potom i selektivnim ukidanjem već stečenih naknada.
Detaljnije: I sudije očekuju povećanje plata
17. 11. 01

S A O P Š T E Nj E

POVODOM DONOŠENjA PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJEMA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA

 

Društvo sudija Srbije upozorava javnost na posledice koje mogu proizaći iz rešenja predviđenih Pravilnikom o postupku prijema sudijskih pripravnika i Pravilnikom o postupku prijema tužilačkih pripravnika (Službeni glasnik broj 92/2017), kojima se odlučivanje o prijemu pripravnika izmešta iz sudova i javnih tužilaštava i poverava Pravosudnoj akademiji.

Detaljnije: Zabrinjavajuća rešenja Ministarstva pravde o prijemu pripravnika