tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
17. 09. 06

           Udruženja građana koja imaju višegodišnje iskustvo u oblasti prava i pravosuđa izražavaju zabrinutost zbog načina na koji se odvija uključivanje stručne i šire javnosti u postupak promene Ustava. Smatramo da je potrebno da predstavnici Vlade i Ministarstva pravde bez odlaganja otvore javnu raspravu o promenama Ustava, u koju će uključiti ne samo odabrana udruženja građana (koja su dostavljala svoje pisane sugestije o promeni Ustava), već i druga udruženja, institucije, pojedince i najvažnije – građane. Pozivamo Ministarstvo pravde da objavi nacrt promena Ustava, o kome bi bilo moguće raspravljati.

Detaljnije: Saopštenje za javnost povodom javne rasprave o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe
17. 08. 28
Društvo sudija Srbije sačinilo je komentare na predložene izmene Ustava RS i dostavilo ih Ministarstvu pravde i Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, zajedno sa propratnim pismom koje sadrži konstatacije i predloge u vezi sa predmetom, dinamikom i obimom javne rasprave o izmeni Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe.
Detaljnije: Društvo sudija Srbije o predlozima za promenu Ustava RS
17. 06. 16
Upravni odbor Društva sudija Srbije je organizovao raspravu uvezi sa izmenama Ustava Republike Srbije, planiranim Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa 2013-2018. godine i Akcionim planom za Poglavlje 23 u pristupnim pregovorima sa EU.
 
Pripremajući polazne osnove za ovu raspravu, Upravni odbor je razmotrio dokument „Pravna analiza ustavnog okvira o pravosuđu u Republici Srbiji“, koji su sačinili članovi radne grupe Komisije za reformu pravosuđa, profesori dr Irena Pejić, dr Vladan Petrov, dr Darko Simović i dr Slobodan Orlović.
Detaljnije: Polazne osnove Društva sudija za raspravu o izmenama Ustava