tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
18. 01. 24

Povodom objave Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije predstavnici Društva sudija Srbije i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca predstavili su stavove strukovnih udruženja gostujući u sledećim emisijama:

Detaljnije: Struka o predloženim izmenama Ustava
17. 12. 13
Ministarstvo pravde je Društvu sudija Srbije, na zahtev, dostavilo audio zapise sa održanih okruglih stolova u okviru konsultativnog procesa o promeni Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa.
 
Na osnovu dostavljenih audio zapisa, Društvo sudija je sačinilo transkripte, koje možete preuzeti u nastavku.
 
Detaljnije: Transkripti sa održanih okruglih stolova Ministarstva pravde
17. 10. 16
Ministarstvo pravde, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, u sklopu javne debate o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, u petak 13. oktobra u Skupštini Grada Niša organizovalo je treći po redu okrugli sto. 
 
Tema ovog okruglog stola, na kojem je Društvo sudija Srbije imalo svoje predstavnike, bila je Izbor i sastav Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.
Detaljnije: Prilog niške televizije o okruglom stolu o izmenama Ustava
17. 10. 11

G R A Đ A N I M A   R E P U B L I K E   S R B I J E

Povodom planiranih izmena Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, na koje se Republika Srbija obavezala u pregovorima za pristup Evropskoj uniji,

Imajući u vidu da nema saznanja o postojanju i radu Radne grupe za izmenu Ustava, ni o predlogu izmena Ustava iza kojeg stoji Ministarstvo pravde, kao i da konsultacije koje sprovodi Ministarstvo pravde ne predstavljaju stvarnu javnu raspravu i skreću pažnju s ključne teme – političkog uticaja na pravosuđe,

Budući da su se odazvala pozivu ministarstva pravde i dostavila, kao i organizacije civilnog društva, svoje viđenje izmene Ustava,

Podsećajući da broj poslanika spremnih da glasaju za izmenu nije presudan za demokratski karakter ustava,

Očekujući uzajamno uvažavanje aktera u tom procesu i njihovu spremnost na ustupke radi iznalaženja najboljih rešenja,

Ukazujući na značaj stvarne javne rasprave o izmenama Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe,

U želji da široka i suštinska javna debata iznedri demokratski i dugovečni Ustav Republike Srbije,

 

Detaljnije: Proglas građanima
17. 09. 12

Dragana Boljević, predsednik Društva sudija Srbije i sudija Apelacionog suda u Beogradu, i Vladan Petrov, profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, bili su gosti u emisiji Talasanje Radio Beograda i razgovarali o najavljenim promenama Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa, kao i o javnoj raspravi koja je u toku.

 

Emisiju možete odslušati na sajtu Radio Beograda klikom ovde.