tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
17. 07. 06

U susret Svečanoj Skupštini Društva sudija Srbije, koja će biti održana 8.7.2017. godine u Beogradu, u konferencijskoj sali hotela 88 Rooms, Takovska 49, sa početkom u 10 časova, možete preuzeti predlog Izveštaja o radu Društva sudija Srbije za period 26.06.2016 – 08.07.2017. i Okvirnog plana rada za 2017/2018. godinu, koji je sačinila predsednica Društva sudija Srbije.

Preuzminte Izveštaj i Okvirni plan aktivnosti

17. 06. 28

 

Povodom dvadesetogodišnjice postojanja Društva sudija Srbije, 

na osnovu člana 29. stav 2. Statuta Društva sudija Srbije, sazivam

source Svečanu Skupštinu Društva sudija Srbije 

go here za subotu, 8. jul 2017. godine u 12:00 časova

http://axonblogg.se/bimerok/106 u konferencijskoj sali hotela 88 Rooms u Beogradu, Ulica Takovska 49

Predlažem sledeći Dnevni red radnog dela Skupštine:

1.Izveštaji o radu organa Društva sudija Srbije

2.Usvajanje plana aktivnosti Društva sudija Srbije

3.Razno

Društvo sudija Srbije u 2017. godini obeležava 20 godina postojanja, te će Svečana Skupština, pored radnog, imati i svečani deo, tokom kojeg ćemo se podsetiti nastanka udruženja, aktivnosti koje je sprovelo u prve dve decenije postojanja, teškoća sa kojima se suočavalo, ali i značajnijih rezultata koje je postiglo. Osvrnućemo se na period iza nas, ali i napraviti plan za buduće delovanje i aktivnosti našeg udruženja. 

Posle sednice, družićemo se na ručku na koji su pozvani svi učesnici Skupštine.

Ukoliko niste u mogućnosti da Skupštini prisustvujete lično, potrebno je da popunite punomoćje, koje ne zahteva overu, kojim ovlašćujete određenog člana Društva sudija za predstavljanje na Skupštini i za glasanje i dostavite ga kancelariji Društva sudija poštom ili ga predate na dan održavanja Skupštine. Punomoćje je priloženo uz ovaj dopis, a dostupno je i na elektronskoj stranici: www.sudije.rs. 

Ovaj dopis, kao i oglas u dnevnim novinama PolitikaNovosti i Danas i obaveštenje na internet stranici Društva sudija, služiće članovima Društva sudija Srbije kao poziv.

Dragana Boljević,

predsednica Društva sudija Srbije

Preuzmite Odluku o sazivanju Skupštine

Preuzmite punomoćje

17. 06. 09

U vezi sa postupkom izbora sudija u sudove višeg ranga koji je u toku i odlukama koje je Visoki savet sudstva doneo o vrednovanju kandidata koji su podneli svoje prijave na oglas, Društvo sudija Srbije se obratilo Savetu i ukazalo na probleme u primeni Pravilnika, a koje je prikupilo na osnovu obraćanja kolega.

Društvo sudija je posebno istaklo nedovoljnu preciznost pojedinih odredbi Pravilnika i mogućnost da njihovo različito tumačenje dovede do različitog postupanja komisija za vrednovanje, a sudije čiji se rad vrednuje budu dovedene u naravnopravan položaj. Ovo posebno imajući u vidu da će se 2018. godine sprovesti prvo redovno vrednovanje svih sudija u Srbiji.

Detaljnije: Obraćanje Društva sudija Srbije Visokom savetu sudstva u vezi sa vrednovanjem rada sudija
17. 06. 07

Povodom dvadesetogodišnjice postojanja Društva sudija Srbije, 

na osnovu člana 29. stav 2. Statuta Društva sudija Srbije, sazivam

 

enter Svečanu Skupštinu Društva sudija Srbije 

enter site za subotu, 8. jul 2017. godine u 12:00 časova

come guadagnare da casa u Beogradu

Detaljnije: Svečana Skupština Društva sudija Srbije 8.7.2017.
17. 06. 05

click here O B A V E Š T E Nj E

 

Sednica Odeljenja Društva sudija Srbije u Beogradu biće održana u petak  http://logansquarebeerfestival.com/comments/feed/ 9. juna 2017. godine u 15:00 časova u prostorijama kancelarije Društva, Beograd, Ulica Alekse Nenadovića broj 24/1.

Detaljnije: Sednica Odeljenja Društva u Beogradu, 9.6.2017.