tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org
18. 03. 19

anyoption opzioni binarie 60 secondi U intervjuu od 11. marta o.g. ministarka pravde iznela je niz neistinitih i nepotpunih informacija. Pođimo redom. Činjenica da je radna grupa u kojoj su bile sudije, tužioci i profesori ustavnog prava 2014. sačinila Pravnu analizu ustavnog okvira o pravosuđu ne znači da je ta analiza sadržinski bila polazna osnova u dosadašnjem procesu promene Ustava. Ovu analizu, sa kojom se inače slaže celo sudstvo, Ministarstvo je sakrilo od očiju javnosti, a Radni tekst amandmana joj je potpuno oprečan. O tome svedoče komentari Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Društva sudija, kao i javne izjave članova radne grupe Dragomira Milojevića, profesora ustavnog prava Irene Pejić i Darka Simovića i moje.

Detaljnije: Nepotpune informacije ministarke pravde
18. 03. 12
​Povodom postupanja Ministarstva pravde kojim je selektivno objavilo komentare na Radni tekst izmene Ustava,​ a budući da nije odgovorilo ni na zahteve Društva sudija,

Društvo sudija Srbije izdaje sledeće
  
 
Iako Ministarstvo pravde insistira na tome da je njegov rad transparentan i inkluzivan, već običnim pregledom stranice "Javne rasprave" na kojoj je Ministarstvo pravde navodno objavilo komentare na Radni tekst izmene Ustava zaključuje se sledeće:
 
Detaljnije: Ministarstvo pravde krije komentare Radne verzije amandmana
18. 03. 09

http://www.macfixer.co.uk/?veselowivem=%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7&be4=8b Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Centar za pravosudna istraživanja - CEPRIS, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, Asocijacija pravosudnih savetnika Srbije, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava uputili su danas Narodnoj skupštini, Vladi i Ministarstvu pravde otvoreno pismo sa zahtevom da se povuče Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije.

Detaljnije: Otvoreno pismo institucijama
18. 03. 06

Pored nespornog prava svakog, pa i udruženja koja okupljaju zanatlije da podrže ili da se protive nacrtu Ustava, u „pismu podrške“ Ministarstvu pravde koje je potpisalo 40 organizacija postoji nešto što daje razloga za zabrinutost. To je, naime, samo postojanje potrebe za ovakvim vidom pariranja stavu grupe strukovnih i nevladinih udruženja koja su pozvala Ministarstvo da aktuelni „Radni tekst“ izmena Ustava u oblasti pravosuđa povuče iz procedure zbog brojnih slabosti. Predlozi ustavnih amandmana neće postati ništa bolji ako ih neko podrži, kao što neće biti ni ništa lošiji ako ne budu dobili podršku.

Detaljnije: Transparentnost: Pisma podrške umesto jasnog stava izvršne vlasti