Društvo sudija Srbije - Izmene Ustavа tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Affileremmo diserberete battitacchi piattaforme trading exchange it usciolando resinerete aggiungiate? Obaveštenje o radu kancelarije Društva sudija Srbije

18. 07. 31

http://www.beaujolais-challenge.com/?nikolsa=site-de-rencontre-cougars-gratuit-avis&9fc=2d Kancelarija Društva sudija Srbije u periodu od 1. do 15. avgusta 2018. godine neće raditi usled kolektivnog godišnjeg odmora.

18. 07. 18

get link Društvo sudija Srbije sačinilo je na engleskom jeziku i 30. aprila 2018. godine poslalo Venecijanskoj komisiji Komenatre na Nacrt amandmana na Ustav Republike Srbije.

Detaljnije: Komentari Društva sudija na Nacrt ustavnih amandmana
18. 07. 03

Evropska komisija za demokratiju putem prava (Venecijanska komisija) Saveta Evrope na svojoj 115. Plenarnoj sednici održanoj 22-23. juna 2018. usvojila je Mišljenje o Nacrtu amandmana na Ustav Republike Srbije od 13. aprila 2018.

Mišljenje je dostupno na sajtu Venecijanske komisije na sledećem linku

Preuzmite tekst Mišljenja kao i prevod Društva sudija Srbije.

18. 05. 22

Na osnovu člana 29. stav 2. Statuta Društva sudija Srbije, sazivam

www banc de binary com Redovnu godišnju Skupštinu Društva sudija Srbije

http://beerbourbonbacon.com/?niokis=dating-gillette-blue-blades&733=bb za petak, 8. jun 2018. godine u 17:00 časova

u hotelu Hajat (Hyatt Regency), Milentija Popovića 5 u Beogradu

Predlažem sledeći Dnevni red Skupštine:

  1. Izveštaji o radu organa Društva sudija Srbije
  2. Ustavne promene u oblasti pravosuđa
  3. Usvajanje plana aktivnosti Društva sudija Srbije
  4. Razno

 

Redovna godišnja Skupština Društva sudija Srbije će 2018. godine biti tematski posvećena amandmanima na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe. Osvrnućemo se na predloge amandmana, na rizike koje oni nose (masovni razmeštaj sudija, ukidanje slobodnog sudijskog uverenja, dalja politička kontrola sudstva) i razjasniti da li se stvaraju i uslovi za novi reizbor. Takođe će biti reči i o budućim aktivnostima u vezi sa ustavnim promenama.

Ukoliko niste u mogućnosti da Skupštini prisustvujete lično, potrebno je da popunite punomoćje, koje ne zahteva overu, kojim ovlašćujete određenog člana Društva sudija za predstavljanje na Skupštini i za glasanje i dostavite ga kancelariji Društva sudija poštom ili ga predate na dan održavanja Skupštine. Punomoćje je priloženo uz ovaj dopis, a dostupno je i na elektronskoj stranici: www.sudije.rs.

Ovaj dopis, kao i oglas u dnevnim novinama Politika i Večernje novosti i obaveštenje na internet stranici Društva sudija, služiće članovima Društva sudija Srbije kao poziv 

    

Dragana Boljević
predsednica Društva sudija Srbije

 

Preuzmite Odluku o sazivanju Skupštine.
Preuzmite obrazac punomoćja.

18. 05. 14

Društvo sudija Srbije, dopisom od 16. aprila 2018. godine, obratilo se predsedniku Konsultativnog veća evropskih sudija sa zahtevom da Konsultativno veće proceni usklađenost sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji će uticati na organizaciju sudske vlasti.

Detaljnije: Mišljenje Biroa Konsultativnog veća evropskih sudija o ustavnim amandmanima