Штампа

Саопштење поводом радног текста амандмана на Устав РС

18. 01. 24

Поводом радног текста амандмана на Устав Републике Србије, које је Министарство правде Републике Србије објавило 22.1.2018. године, Друштво судија Србије, Центар за правосудна истраживања и Београдски центар за људска права издају

С А О П Ш Т Е Њ Е

Држава се обавезала Акционим планом за Поглавље 23 да се Устав измени у циљу отклањања политичког утицаја и јачања независности судија и самосталности тужилаца.

 

Посвећени вредностима владавине права, озбиљно и одговорно приступајући стручној анализи Устава и предлозима за његове измене и пре него што је Министарство правде објавило радни текст, Друштво судија Србије, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Центар за правосудна истраживања, Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије, Асоцијација правосудних саветника Србије, Београдски центар за људска права и Комитет правника за људска права – YUCOM прихватили су да учествују у тзв. консултацијама у организацији Министарства правде. Након што су увидели да се процес одвија у погрешном смеру и да извршна власт намерава да једна лоша решења замени другим лошим решењима, чему нису желели да дају легитимитет, ове организације су иступиле из тог процеса октобра 2017. године.

Целокупно судство и знатан део стручне јавности скоро у потпуности деле ставове из Правне анализе уставног оквира о правосуђу коју је септембра 2014. године израдила Радна група Комисије за реформу правосуђа. Ти ставови различити су од предложених решења Министарства правде.

Решењима које предлаже Министарство правде политички утицај је измештен из Народне скупштине у:

Посебно забрињава умањење досадашњих уставних гаранција:

Предлози којима се уводи „судска пракса“ као извор права и прописује њено уједначавање у складу са законом, омогућују наметање судијама, мимо њиховог слободног судијског уверења, заснивање судских одлука на пракси установљеној од стране и по процени несудских органа (сертификационе комисије предвиђене Акционим планом), што  представља ретроградно решење непримерено правном поретку Републике Србије и демократских држава.

Имајући у виду предложена решења, Министарство правде је у потпуности пренебрегнуло бројне стручне и образложене сугестије стручне јавности и створило услове да се додатно продубе политички утицаји на правосуђе у Србији.

Да би дискусија о предложеним изменама Устава имала смисла за развој правосуђа, неопходно је да Влада Републике Србије:

Под овим претпоставкама организације потписнице изражавају спремност да наставе разговор о уставним изменама, свесне да оне не представљају пуки услов за приступање Србије Европској унији, већ су првенствено полазна тачка за стварање стабилних правних основа за рад правосуђа које би било вредно поверења грађана.

 

Преузмите текст Саопштења.