tickling-videos.net
All for Joomla All for Webmasters
fetish-latex.org

Друштво судија поводом саопштења председника Вишег суда у Београду

17. 12. 14

Поводом саопштења председника Вишег суда у Београду о разлозима због којих је судију Александра Трешњева, распоређеног у периоду 2012-2018. године у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду, годишњим распоредом послова за 2018. годину распоредио у Кривично одељења тог суда, Друштво судија Србије издаје следећеС А О П Ш Т Е Њ Е

 

Председник Вишег суда у Београду, Александар Степановић, у складу са својим законским овлашћењима, донео је годишњи распоред послова за 2018. годину којим је судију Александра Трешњева из Посебног одељења за организовани криминал, након истека шестогодишњег мандата за рад у том одељењу, преместио – распоредио у Кривично одељење Вишег суда у Београду.

Тим поводом, председник Вишег суда у Београду, Александар Степановић је издао саопштење у коме је навео да је овакву одлуку донео због тога што судија Александар Трешњев није показао довољан степен стручности и оспособљености за поступање у предметима Посебног одељења за организовани криминал, у коме је радио у периоду од 2012. до 2018. године. Даље је навео да се при томе руководио искључиво објективним мерилима као што су резултати рада судије Трешњева у шестогодишњем мандату, уз навођење неких података из извештаја о његовом раду и раду појединих судија тог одељења.

Друштво судија Србије указује да је председник суда овашћен да одлучује о годишњем распореду судијa и да по закону није у обавези да ту одлуку образлаже, али да је давање таквог образложења свакако у интересу очувања поверења јавности у судску власт.

Међутим, из образложења председника Вишег суда у Београду произлази да је он, приликом доношења годишњег распореда послова у суду, оцењивао стручност и оспособљеност судије Трешњева, односно вредновао његов рад, на шта по закону није овлашћен, као и да је навео непотпуне податке из извештаја о његовом раду.

Једини орган који је надлежан да вреднује рад судија је Високи савет судства (члан 13. алинеја 9 Закона о Високом савету судства), односно стално радно тело Савета – Комисија за вредновање рада судија, по критеријумима и мерилима и у поступку који је прописан законом.

Неовлашћеним и паушалним оцењивањем рада судијe Трешњева, председник Вишег суда у Београду је нарушио углед и достојанство судијске професије и правни поредак Републике Србије.

Из наведених разлога, Друштво судија Србије позива Високи савет судства да, у складу са својим уставним и законским обавезама, реагује и предузме одговарајуће мере како би се заштитио правни поредак, углед и поверење јавности у судство, тако што ће:

-       подсетити председнике судова да нису овлашћени да вреднују рад судија и да је такво поступање незаконито;

-       указати свима, а нарочито председницима судова, да се неовлашћеним изношењем у јавност паушалних оцена о раду појединих судија тешко нарушава углед и поверење јавности у судство као и правни поредак Републике Србије;

-       демантовати податке изнете у јавности који се односе на вредновање рада судије Трешњева уколико његов рад од стране надлежног тела није вреднован или је вреднован супротно наводима из објављеног саопштења. 

 

Преузмите текст Саопштења.